Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh hoàn thành đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025
EmailPrintAa
15:35 22/06/2020

Tính đến ngày 18/6/2020, đã có 51/51 tổ chức đảng thuộc Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. So với nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác chỉ đạo tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở có nhiều điểm mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường Nam Hà (nguồn ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW và văn bản hướng dẫn cấp trên, các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã chuẩn bị và tổ chức đại hội đảm bảo kế hoạch, yêu cầu đề ra. Văn kiện đại hội đã được các đơn vị xây dựng có chất lượng, lấy ý kiến rộng rãi các thành phần, phát huy được trách nhiệm, trí tuệ của toàn thể đảng viên. Dự thảo văn kiện, nhất là báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện kết quả nhiệm kỳ qua, chỉ rõ tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; đúc rút bài học kinh nghiệm, từ đó xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ mới. Đồng thời, các đơn vị đã xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết, xác định các chỉ tiêu, mũi đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể sát với tình hình thực tiễn, có tính khả thi cao. Công tác nhân sự được mở rộng dân chủ, công khai, lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở nên đảm bảo nhuần nhuyễn, thống nhất cao trong tập thể. Trước khi tổ chức đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy đều hướng dẫn và tổ chức duyệt kỹ lưỡng nội dung đại hội cho các đảng bộ, chi bộ, nhất là đề án nhân sự và báo cáo chính trị. Nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo nên công tác điều hành, bầu cử tại các đại hội chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo các nguyên tắc, quy định của Đảng; 100% đơn vị bầu trực tiếp bí thư cấp ủy.

Song song với công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội, Thành ủy Hà Tĩnh đã chỉ đạo phát động phong trào thi đua, khởi công và đẩy nhanh tiến độ các công trình chào mừng đại hội, tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng đại hội Đảng các cấp. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng phường văn minh đô thị”, “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chỉ đạo, đôn đốc xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xây dựng tổ dân phố mẫu… Để thiết thực chào mừng đảng hội Đảng các cấp, Đảng bộ Thành phố đã đăng ký 28 công trình có quy mô lớn, chủ yếu tập trung vào đầu tư kết cấu hạ tầng, như: Đường giao thông, trường học, kênh mương, các thiết chế văn hóa, thể thao, công trình phúc lợi phục vụ đời sống của người dân.

Đồng chí Dương Tất Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Cơ quan Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố

Từ thành công của đại hội cấp cơ sở, Đảng bộ Thành phố Hà Tĩnh đang tích cực chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trần Thị Thúy - Văn phòng Thành ủy Hà Tĩnh


    Ý kiến bạn đọc