Đảng bộ thị trấn Hương Khê tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
EmailPrintAa
15:02 10/01/2019

Đảng bộ thị trấn Hương Khê có 25 chi bộ với tổng cộng gần 800 đảng viên (trong đó có 19 chi bộ tổ dân phố với hơn 600 đảng viên). Trong thời gian qua, các chi bộ, đặc biệt là các chi bộ tổ dân phố đã chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Một hội nghị tuyên truyền chính sách của tỉnh và huyện

Các chi ủy chi bộ đã bám sát chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng tổ dân phố văn hoá, gia đình văn hoá... Một số chi bộ ra nghị quyết chuyên đề để tập trung sự lãnh đạo đối với từng nhiệm vụ cụ thể về xây dựng Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, nhờ đó hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kinh tế tiếp tục phát triển theo hướng tích cực; xây dựng văn minh đô nhiều kết quả rõ nét, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Trong sinh hoạt định kỳ, các chi bộ tổ dân phố đều coi trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt sát với thực tiễn của địa phương, nhất là một số nhiệm vụ trọng tâm theo từng giai đoạn, thời điểm; đồng thời phát huy dân chủ trong thảo luận, qua đó, tạo được không khí chân tình, thẳng thắn trong thảo luận, trong đấu tranh tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Các buổi sinh hoạt chuyên đề tập trung vào những nội dung gần gũi, gắn với quyền lợi của nhân dân như: xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự khu dân cư, xây dựng văn minh đô thị...

Nhờ đó, nhiều chi bộ đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên; đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nâng cao nhận thức, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ của người  đảng viên và các nhiệm vụ được chi bộ phân công. Đồng thời, thông qua sinh hoạt chi bộ, cấp ủy nắm được tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên, để từ đó có biện pháp giúp đỡ khắc phục những hạn chế, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2018, 22/25 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ cao; việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm, lấy phiếu tín nhiệm các đối tượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được thực hiện nghiêm túc.

Tuy nhiên, ở một số chi bộ, chất lượng sinh hoạt vẫn còn hạn chế, nội dung sinh hoạt đơn điệu; việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước còn chung chung, thiếu cụ thể; sinh hoạt theo chuyên đề còn ít, nhất là các chi bộ ở vùng khó khăn, ít đảng viên, nhiều đảng viên đi làm ăn xa quê… ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt, nhất là việc ra nghị quyết và thực hiện nghị quyết tại chi bộ.

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng ủy thị trấn Hương Khê sẽ tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng theo Điều lệ Đảng; tăng cường các cuộc sinh hoạt chuyên đề; thực hiện đúng nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Sinh hoạt chi bộ tập trung thảo luận thẳng thắn và giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên và quần chúng; thực sự mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên, tạo được không khí cởi mở, chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình; đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, bảo vệ những đảng viên thẳng thắn đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, tiêu cực, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong Đảng.

Phạm Thị Sâm - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Khê


    Ý kiến bạn đọc