Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
EmailPrintAa
16:56 11/05/2017

Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh có 33 tổ chức cơ sở đảng (06 đảng bộ phường ; xã, 08 đảng bộ cơ quan, trường học, bệnh viện; 19 chi bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp) với 3.256 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư khóa X về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “nội dung sinh hoạt chi bộ”, trong những năm qua, Ban Thường vụ Thị ủy luôn tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt đảng ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở.
 
Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW và sơ kết thực hiện Hướng dẫn 09-HD/BTCTW  

Ngày 25/8/2014, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Đề án “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ Thôn, Tổ dân phố”, nhờ vậy, nhận thức của cấp ủy các cấp cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ nét, năng lực điều hành của cấp ủy, chất lượng và nội dung sinh hoạt chi bộ, ngày càng được nâng cao. Hằng tháng, Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành bộ tài liệu dùng cho sinh hoạt chi bộ, trong đó cung cấp tình hình trong nước và quốc tế, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách của Tỉnh, của Thị xã cho đảng viên. Đây là một trong những biện pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nội dung sinh hoạt chi bộ ngày càng được cải thiện, kỹ năng xử lý tình huống, điều hành các buổi sinh hoạt chi bộ của chi ủy, bí thư chi bộ ngày càng hiệu quả, linh hoạt và chất lượng. Công tác sinh hoạt tư tưởng gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện khá nghiêm túc. Sinh hoạt chuyên đề được các chi bộ chú trọng hơn, nội dung gắn với nhiệm vụ công tác hoặc trao đổi, thảo luận, đề ra biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ trung bình đạt trên 80%, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được phát huy... Hàng năm, cấp ủy cơ sở tổ chức tổng kết, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, kịp thời biểu dương, khen thưởng những chi bộ, đảng viên thực hiện tốt chế độ sinh hoạt, đồng thời nhắc nhở, kỷ luật những chi bộ, đảng viên vi phạm nguyên tắc sinh hoạt Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, như: Chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa đồng đều giữa các chi bộ và các loại hình chi bộ. Việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản pháp luật của Nhà nước ở một số chi bộ còn mang tính hình thức, chất lượng chưa đạt yêu cầu. Nội dung sinh hoạt của một số chi bộ còn đơn điệu, hình thức, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị còn nặng về chuyên môn, chưa đánh giá sâu công tác xây dựng Đảng. Thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình chưa thành nền nếp thường xuyên, nhiều đảng viên còn nể nang, ngại va chạm, chưa mạnh dạn góp ý xây dựng chi bộ…

Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong thời gian tới, Thị ủy Hồng Lĩnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảngvà Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo các chi bộ duy trì tốt chế độ sinh hoạt, giữ vững các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nhất là tinh thần dân chủ, tự phê bình và phê bình, đảm bảo nội dung, chất lượng, sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị nhằm phát huy vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ.

- Chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ bám sát chức năng nhiệm vụ, quy chế làm việc và tình hình thực tiễn của chi bộ để lựa chọn nội dung sinh hoạt thiết thực, cụ thể, chú trọng công tác xây dựng Đảng, tránh sa vào đánh giá, triển khai nhiệm vụ chuyên môn, tăng các buổi sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm.

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cấp ủy, đồng chí bí thư chi bộ và đảng viên trong việc tổ chức sinh hoạt và tham gia góp ý xây dựng, đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chỉ đạo thành viên các đoàn công tác của Ban Thường vụ Thị ủy và các đảng ủy trực thuộc thường xuyên dành thời gian về dự và chỉ đạo sinh hoạt tại các chi bộ.

- Tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng, kỹ năng điều hành, cho các chi ủy viên và đội ngũ bí thư chi bộ. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ để dự nguồn. Kiên quyết thay thế những đồng chí bí thư, chi ủy viên chi bộ yếu kém về năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, vi phạm khuyết điểm, không đủ uy tín để lãnh đạo.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kịp thời biểu dương các chi bộ tiêu biểu, nhắc nhở các chi bộ chưa thực hiện tốt.

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh trong giai đoạn hiện nay là vấn đề hết sức cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong thời điểm Hồng Lĩnh đang huy động mọi nguồn lực xây dựng thị xã đạt đô thị loại III vào năm 2020.


Nguyễn Ngọc Tuấn - Ban Tổ chức Thị ủy Hồng Lĩnh


    Ý kiến bạn đọc