Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh: Tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở
EmailPrintAa
17:09 08/06/2022

Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh hiện có 27 tổ chức cơ sở đảng (trong đó 13 đảng bộ cơ sở, 14 chi bộ cơ sở), 115 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với tổng số 3.515 đảng viên.

Đ ại hội Chi bộ Tổ chức Ủy ban Kiểm tra trực thuộc Đảng bộ cơ quan Thị ủy

Để chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành văn lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời phân công Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thị ủy thường xuyên nắm địa bàn, chỉ đạo các đảng bộ cơ sở hướng dẫn, đôn đốc các chi bộ trực thuộc phát huy đoàn kết, dân chủ, trí tuệ của tập thể, cá nhân để chuẩn bị tốt các nội dung đại hội, trong đó chú trọng chuẩn bị báo cáo chính trị và các văn kiện; tổ chức đại hội theo quy trình, quy định và kế hoạch đề ra.

Tại đại hội, nhìn chung, các chi bộ đã đánh giá đúng, thực chất, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; thẳng thắn nhìn nhận các hạn chế, khuyết điểm, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và sát với tình hình thực tiễn của từng chi bộ; tiến hành bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ.

Đại hội Chi bộ thôn Thuận Sơn trực thuộc Đảng bộ xã Thuận Lộc

Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở diễn ra trong không khí phấn khởi, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh. Đến nay, 100% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025; bầu chi ủy gồm các đồng chí đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, tiêu biểu cho đội ngũ đảng viên của chi bộ để lãnh đạo chi bộ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.

Trần Thị Thúy Hằng (Trung tâm Chính trị thị xã Hồng Lĩnh)


    Ý kiến bạn đọc