Đảng bộ Thị xã Kỳ Anh đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo
EmailPrintAa
16:31 25/05/2018

Thời gian qua, với phương châm “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng”, Đảng bộ thị xã Kỳ Anh đã chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, đặc biệt là nắm dư luận xã hội, tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo sự thống nhất trong Ðảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết số 04, 05, 06 của Tỉnh ủy và nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã

Cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, 6 khóa XII; các nghị quyết số 03, 04, 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã: Nghị quyết số 03 về “Tăng cường lãnh đạo của Đảng xây dựng Thị xã Kỳ Anh đạt đô thị loại III vào năm 2020 và phát triển bền vững theo hướng văn minh, hiện đại”; Nghị quyết số 05 về “Tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác chính trị, tư tưởng trong tình hình mới”; triển khai các chuyên đề học tập năm và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đơn vị trong Khối Tuyên giáo, các đoàn thể chú trọng tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, các hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc. Tuyên truyền và tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước. Ban Tuyên giáo Thị ủy tăng cường chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong việc tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

Các đơn vị trong Khối Tuyên giáo có sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tham mưu, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là định hướng việc tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, dạy nghề, khuyến học, khuyến tài; khoa học và công nghệ; y tế, dân số; thể dục - thể thao; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ...

Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Thị xã tháng 4/2018

Định kỳ hàng tháng, Thị ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên, mời báo cáo viên cấp tỉnh, cấp Trung ương có kiến thức chuyên môn sâu trao đổi các chuyên đề; thành phần tham dự có bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, thôn trưởng. Nhiều hội nghị kết hợp đi thực tế cơ sở. Thông qua các hội nghị, Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin kịp thời về tình hình thời sự, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và thị xã, nhất là tuyên truyền về các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn; đồng thời chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức hội nghị học tập các chỉ thị, nghị quyết ở cơ sở một cách sát sao.

Cùng với tuyên truyền miệng, việc tuyên truyền còn được thực hiện qua cổng thông tin điện tử, kênh phát thanh - truyền hình, báo chí, bản tin.... Trong năm 2017, Bản tin thị xã đã xuất bản 04 số với hơn 80 tin, bài được phát đến tận chi bộ cơ sở, trong đó nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước và các lĩnh vực khác trên địa bàn. Ban Tuyên giáo Thị ủy và Đài Truyền thanh - Truyền hình Thị xã hướng dẫn xây dựng trang thông tin điện tử cho các xã Kỳ Hoa, Kỳ Hà; tổ chức các cuộc tập huấn công tác tiếp xúc, cung cấp thông tin cho báo chí ở một số đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo còn một số hạn chế cần khắc phục: Công tác tuyên truyền, nắm và định hướng dư luận có lúc chưa kịp thời, vẫn còn phát sinh đơn thư khiếu kiện vượt cấp; một số phần tử xấu xuyên tạc, kích động bà con giáo dân  gây rối trật tự công cộng, nhất là sau sự cố môi trường biển và giải tỏa mặt bằng ở một số dự án...

Thời gian tới, Ban Thường vụ Thị ủy tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường nắm tình hình, định hướng dư luận xã hội; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn; tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Thị xã Kỳ Anh trở thành đô thị loại III.

Hà Thị Thùy Diễu - Văn phòng Thị ủy Kỳ Anh


    Ý kiến bạn đọc