Đảng bộ thị xã Kỳ Anh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng
EmailPrintAa
17:28 05/07/2021

Sáu tháng đầu năm 2021, trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tiếp tục xử lý một số tồn đọng trên địa bàn nhưng cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thị xã Kỳ Anh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tương đối toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, đạt nhiều kết quả tích cực.

Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Kỳ Anh tổ chức Hội nghị giao ban quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021

Cấp ủy các cấp thị xã Kỳ Anh đã ban hành nhiều văn bản, tổ chức nhiều cuộc họp, làm việc để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Ủy ban kiểm tra Thị ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy tiến hành kiểm tra 02 đợt về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 11 đảng ủy xã, phường; tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng đô thị văn minh đối với 02 tổ chức đảng. Bên cạnh đó, tập trung kiểm tra, giám sát, rà soát việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Quan tâm kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp; đảng viên là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành.

Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; nhiều nhiệm vụ tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả tiếp tục được nâng lên. Cụ thể: Tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với 03 đảng ủy và 03 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã, phường; giám sát chuyên đề việc triển khai việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ThU, ngày 03/02/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy “về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021 - 2025” đối với 04 tổ chức đảng. Tiến hành kiểm tra và ban hành Thông báo kết luận Kiểm tra tài chính cấp ủy cấp dưới đối với 03 tổ chức đảng.

Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Kỳ Anh kiểm tra công tác lập, lưu trữ hồ sơ

Ủy ban Kiểm tra Thị ủy cũng đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn đối với cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; chỉ đạo, đôn đốc Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở tham mưu xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở năm 2021; thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền quản lý trong việc thực hiện chủ trương chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của cấp ủy các cấp, pháp luật của Nhà nước và việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của đảng viên theo quy định.

Qua kiểm tra, giám sát đã giúp các tổ chức đảng, đảng viên phát huy ưu điểm; khắc phục hạn chế, khuyết điểm; kịp thời xem xét, xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm. Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy và đảng ủy, chi ủy trực thuộc đảng ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật đối với 01 tổ chức đảng (Khiển trách) và 34 đảng viên (Khiển trách 30, Cảnh cáo 03, Cách hết chức vụ trong đảng 01). Việc thi hành kỷ luật đều đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, nghiêm minh, được đảng viên và Nhân dân đồng thuận, không phát sinh khiếu nại.

Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã phối hợp các ban, ngành liên quan nắm bắt dư luận, giải quyết các vụ việc phát sinh và vụ việc tồn đọng, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử. Đã phối hợp tham mưu chuẩn bị nội dung và tổ chức các phiên tiếp dân định kỳ của Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị xã; tham mưu Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo công tác nội chính và đôn đốc giải quyết các đơn thư của công dân. Ủy ban Kiểm tra Thị ủy cũng đã tiếp nhận, xử lý 09 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; chủ động bám nắm cơ sở, cử cán bộ tham gia các đoàn công tác của Ban Thường vụ Thị ủy để nắm tình hình, kịp thời phát hiện khi có dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên ở các ngành, lĩnh vực để cảnh báo, phòng ngừa vi phạm.

Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19, không để phát sinh ca nhiễm trong cộng đồng.

Tuy vậy, một số cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở chưa kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm còn ít; việc phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để tiến hành kiểm tra còn hạn chế. Việc chỉ đạo xử lý đơn thư ở một số đơn vị, địa phương còn chậm, dẫn đến phát sinh đơn thư vượt cấp. Một số đơn vị chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử chưa sâu sát. Đảng viên vi phạm, bị xử lý kỷ luật tăng so với cùng kỳ 2020, trong đó vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình chiếm tỷ lệ cao.

Về nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy tiếp tục quán triệt tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định, hướng dẫn mới của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Ủy ban kiểm tra hai cấp rà soát và tham mưu cấp ủy và chỉ động thực hiện đầy đủ các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra. Tập trung tham mưu giải quyết đúng quy định các vụ việc khiếu nại, tố cáo; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, kiểm tra, kết luận, xử lý nghiêm túc đối với các trường hợp tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Tiếp tục bổ sung, kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ ủy ban kiểm tra các cấp bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Ủy ban kiểm tra hai cấp tham mưu cấp ủy tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, công tác nội chính năm 2021; tổ chức hội nghị giao ban bổ cứu nghiệp vụ và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, sinh hoạt cấp ủy, ủy ban kiểm tra theo quy chế, quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của cấp ủy và các Đoàn công tác chỉ đạo toàn diện đối với đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Trần Thị Huyền (UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Kỳ Anh)


    Ý kiến bạn đọc