Đảng bộ thị xã Kỳ Anh - vững tin bước vào nhiệm kỳ mới
EmailPrintAa
16:18 14/07/2020

Thị xã Kỳ Anh được thành lập theo Nghị quyết số 903/NQ-UBTVQH13, ngày 10/4/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Thị xã đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Đây chính là tiền đề, nền tảng vững chắc để xây dựng Kỳ Anh trở thành thành phố phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh kiểm tra Phòng điều hành quản lý sinh trắc học và xử lý hồ nước thải tại Công ty Formosa Hà Tĩnh (ngày 20/7/2018, nguồn ảnh: báo Hà Tĩnh)

Những ngày đầu mới thành lập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thị xã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức: Tồn đọng trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, các vấn đề liên quan đến chợ Huyện cũ; các đợt thiên tai, bão lụt liên tiếp xảy ra, nhất là cơn bão số 10 năm 2017. Sự cố môi trường biển xảy ra vào năm 2016 ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong bối cảnh đó, kế thừa truyền thống, những kết quả đã đạt được, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thị xã Kỳ Anh với quyết tâm cao đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cũng như định hướng lâu dài.

Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh đã thành lập các các Đoàn công tác chỉ đạo cơ sở, thành viên là lãnh đạo, cán bộ các ban, phòng, đoàn thể, đã thường xuyên bám nắm, kịp thời tham mưu, chỉ đạo giải quyết trực tiếp các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Những khó khăn, vướng mắc nhanh chóng được giải quyết, tháo gỡ, tạo được sự tin tưởng, đồng thuận trong Nhân dân. Hơn 450 tỷ đồng tiền bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển đã đến tận tay người dân bị ảnh hưởng, giúp họ nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn từng bước được giữ vững, niềm tin của người dân vào Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp tiếp tục được khẳng định.

Khu vực trung tâm hành chính thị xã Kỳ Anh

Tiềm năng, lợi thế đã và đang được phát huy, đưa thị xã Kỳ Anh, nhất là Khu kinh tế Vũng Áng trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực. Các khu, cụm công nghiệp cơ bản hoàn thành đầu tư hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp; các cơ sở công nghiệp địa phương từng bước đi vào ổn định sản xuất. Tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ. Quy mô nền kinh tế từ 17.502 tỷ đồng năm 2015 tăng lên 37.045 tỷ đồng năm 2020; thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng/người/năm. Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được tập trung chỉ đạo. Toàn Thị xã có 420 mô hình kinh tế cho thu nhập khá, có 04 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao. Tập trung cao huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng đô thị, thị xã Kỳ Anh đã đạt 55/59 tiêu chuẩn đô thị loại III và hiện đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu 4/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, được công nhận là đô thị loại III trong năm 2020.

Kinh tế phát triển đã tạo nguồn lực giúp Thị xã đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội. So với đầu nhiệm kỳ: Tỷ lệ gia đình văn hóa tăng 24,34%, khu dân cư văn hóa tăng 24,62%, 4/6 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Cơ sở vật chất các trường học ngày càng khang trang, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hàng năm đạt trên 98,5%. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân có nhiều tiến bộ. Triển khai đồng bộ và có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 16,01% (năm 2015) xuống còn 5,4% (năm 2020), tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 7,36% xuống dưới 4%. Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho hơn 11.000 lượt đối tượng người có công. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội bảo đảm, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Đặng Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy phát biểu tại tiếp công dân định kỳ của Thị xã, tháng 5/2020

Cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thị xã Kỳ Anh đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an - ninh. Công tác tuyên giáo, kiểm tra, nội chính, dân vận được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được nâng lên, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy. Gắn việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng. Trong 5 năm 2015 - 2020, có 14 tập thể, cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen; Ban Thường vụ Thị ủy đã vinh danh, khen thưởng 16 tập thể, 17 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Công tác tổ chức, cán bộ được chú trọng và có nhiều đổi mới theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt việc rà soát, sắp xếp thu gọn đầu mối các tổ chức, cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương. So với đầu nhiệm kỳ, Thị xã đã giảm được 07 đơn vị (01 phòng chuyên môn, 01 đơn vị cấp xã, 02 đơn vị sự nghiệp, 02 trường học, 01 trạm y tế), 05 thôn, tổ dân phố, 02 hội xã hội; tinh giản 51 cán bộ, công chức, viên chức cấp xã và các đơn vị sự nghiệp, 81 người không chuyên trách cấp xã, 87 người không chuyên trách cấp thôn. Qua đó, góp phần sắp xếp bộ máy, lựa chọn đội ngũ cán bộ có năng lực, tâm huyết để hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thị xã Kỳ Anh tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; khai thác, sử dụng hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp, hiện đại; đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch để đảm bảo phát triển bền vững. Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đảm bảo vững chắc. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là ở vùng tái định cư. Tập trung công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, tạo  môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư. Tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân. Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá - xã hội, đặc biệt là đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu và phòng chống dịch bệnh. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025, phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp, hiện đại.

Để đạt được mục tiêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã xác định các mũi đột phá, chương trình trọng điểm và nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trọng tâm là: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường thu hút đầu tư, tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế đồng bộ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Tiếp tục phát triển văn hóa - xã hội gắn với phát triển kinh tế. Xây dựng văn hóa, con người Kỳ Anh đáp ứng yêu cầu phát triển Thị xã trong thời kỳ mới. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội, chăm lo bảo vệ gìn giữ môi trường. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, vai trò tập hợp đoàn kết, tạo sức mạnh tổng hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Chặng đường mới, thử thách còn nhiều nhưng thị xã Kỳ Anh có điểm tựa vững chắc nhất là niềm tin, sự kỳ vọng, chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Sức mạnh lòng dân, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và khát vọng vươn mình của vùng đất giàu tiềm năng sẽ là động lực để Thị xã tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy thành quả đạt được, nắm bắt thời cơ, vượt mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực lực đạt được mục tiêu đề ra.

Đặng Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh


    Ý kiến bạn đọc