Đảng bộ và nhân dân Cẩm Xuyên học tập và làm theo gương Bác
EmailPrintAa
16:49 22/08/2016

Nhìn lại 5 năm nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, huyện Cẩm Xuyên đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình làm theo gương Bác.
 

 

Huyện ủy Cẩm Xuyên khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến
trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

Có được kết quả đó, trước hết là nhờ các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị phù hợp với đặc điểm địa phương, đơn vị. Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện, bổ sung nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với phong trào xây dựng nông thôn mới; thành lập Ban Chỉ đạo và Bộ phận giúp việc, ban hành 10 chuẩn mực đạo đức của đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai ghi Sổ tay làm theo lời Bác.

 Cấp ủy các cấp tổ chức hoạt động tuyên truyền thực hiện Chỉ thị và các chuyên đề hàng năm khá đa dạng: thông qua các hội nghị cán bộ cốt cán, hội nghị báo cáo viên cấp ủy, hội nghị toàn thể đảng viên, hội nghị cơ quan, đoàn thể và trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng, thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở... Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua học tập và làm theo gương Bác trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, các phương tiện truyền thông đại chúng duy trì chuyên trang, chuyên mục, đăng các tin, bài, phóng sự, gương người tốt, việc tốt về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nhờ vậy, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, lề lối làm việc, tác phong, nền nếp sinh hoạt có nhiều chuyển biến tích cực, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp tâm huyết, nhiệt tình, năng động, sâu sát cơ sở, thường xuyên nắm tình hình và tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, của cán bộ, công nhân viên chức thuộc lĩnh vực mình phụ trách; gương mẫu đi đầu trong các phong trào, nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm đối với công việc; giữ gìn, rèn luyện phẩm chất, tư cách đạo đức; chú trọng thực hiện nói đi đôi với làm; có thái độ phục vụ nhân dân tốt hơn; xây dựng hình ảnh người cán bộ gần gũi, tận tụy, gắn bó với nhân dân. Khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị và các địa phương; tình đồng chí, đồng nghiệp, tình làng, nghĩa xóm ngày càng được thắt chặt.

Qua 5 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có những việc làm, nghĩa cử cao đẹp, tiêu biểu như: Đồng chí Dương Xuân Thâu (Chi bộ tổ 15, thị trấn Cẩm Xuyên) đã bước sang tuổi 90 nhưng vẫn luôn gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, tiết kiệm tiền lương đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn; ông Trần Văn Lênh (thôn 2, xã Cẩm Lĩnh), tính chung 5 năm qua, ngoài việc hiến tài sản, hỗ trợ mua các trang thiết bị còn đóng góp hàng trăm triệu đồng tiền mặt hỗ trợ các thôn, xóm xây dựng nông thôn mới. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tích cực thực hiện phong trào xây dựng mái ấm tình thương, ống tiền tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm. Đoàn thanh niên phát động phong trào viết Nhật ký làm theo lời Bác, xung kích xây dựng nông thôn mới, đền ơn đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo. Hội Cựu chiến binh với phong trào phát huy phẩm chất anh bộ đội cụ Hồ, tích cực, gương mẫu xây dựng nông thôn mới, phong trào lập bàn thờ Bác Hồ ở các gia đình hội viên... Những mô hình tốt, cách làm hay nói trên đã và đang có tác động tích cực, tạo sự lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua là cơ sở để Đảng bộ, nhân dân huyện Cẩm Xuyên phát huy, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp quán triệt Chỉ thị số 0505-CT/TW theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Việc triển khai thực hiện theo hướng: Tuyên truyền sâu rộng các nội dung trọng tâm của Chỉ thị; tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”; học đi đôi với làm, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể, sát hợp với đặc điểm địa phương, cơ quan, đơn vị và gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Tập trung xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến để việc học tập và làm theo gương Bác tiếp tục tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, lôi cuốn, thu hút được sự tự giác tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hà Phương Oanh (Huyện ủy Cẩm Xuyên)


    Ý kiến bạn đọc