Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
EmailPrintAa
07:14 05/06/2020

Sáng ngày 03/6/2020, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đảng viên thuộc Đảng bộ. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối; đại diện các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; chi ủy các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy rất nặng nề, yêu cầu cao, đặc biệt kể từ tháng 4/2019 khi Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện phục vụ chung cấp ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Tuy vậy, tập thể cán bộ, đảng viên Văn phòng Tỉnh ủy đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, giành được kết quả toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy.

Các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ là Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên lãnh đạo; cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong hệ thống chính trị, đưa tỉnh nhà giành được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Đảng ủy Văn phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu các chủ trương, chính sách mới thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội, nội chính và công tác đối ngoại của cấp ủy tỉnh. Chỉ đạo tham mưu, phối hợp tham mưu ban hành 13 nghị quyết, 43 chỉ thị, 163 kết luận, 242 kế hoạch, 1.250 thông báo, 414 báo cáo, 2.208 công văn, công điện của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và nhiều văn bản của các ban chỉ đạo để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. So với nhiệm kỳ trước, số lượng văn bản tham mưu tăng hơn, khối lượng công việc ngày càng lớn, nhưng chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp được nâng lên rõ rệt. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, thông báo, kết luận của Trung ương và của tỉnh ở các địa phương, đơn vị. Tổng hợp, báo cáo hàng tuần, hàng tháng các chủ trương được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tại các cuộc họp giao ban. Kịp thời nắm, xử lý thông tin giúp Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo tuần, tháng, quý, năm, báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề.

Chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác văn thư, lưu trữ. Phát hành 7.560 văn bản đi, trong đó 5.700 văn bản Tỉnh ủy, 1860 văn bản của Văn phòng Tỉnh ủy (không kể gần 1.000 giấy mời họp); tiếp nhận, xử lý trên 30.000 văn bản đến. Tiến hành thu thập, chỉnh lý tài liệu khóa XVII, khóa XVIII của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy; tổ chức phục vụ tốt yêu cầu khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ của các tổ chức, cá nhân.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác cơ yếu và công nghệ thông tin, đặc biệt là thực hiện các thủ tục đăng ký, cấp phát, quản lý, thu hồi thiết bị và phần mềm Cơ yếu trang cấp cho các cơ quan đảng thuộc Đảng bộ tỉnh; xây dựng và vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu của Tỉnh ủy và thực hiện chuyển đổi các hệ thống dữ liệu tập trung để phục vụ tốt việc gửi, nhận, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu của Đảng nhanh chóng, hiệu quả; quản lý, vận hành hiệu quả Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh.

Tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo phân bổ ngân sách hàng năm cho các đơn vị thụ hưởng ngân sách Đảng; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiệp vụ tài chính - kế toán cho các đơn vị. Đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho các hoạt động của Tỉnh ủy; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đúng chế độ quy định và có hiệu quả.

Tổ chức phục vụ tốt các cuộc họp, các cuộc làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Phối hợp hợp với các cơ quan liên quan đón tiếp, chuẩn bị nội dung và phục vụ chu đáo các đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong nước và các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Hà Tĩnh.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phối hợp với các đơn vị trong Khối các cơ quan Đảng Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy đảng, các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo nghiêm túc; cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong làm việc gần gũi, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, các nhiệm vụ được thảo luận dân chủ, thống nhất trong tập thể; phân công cá nhân theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, nhận xét cán bộ được quan tâm. Đã cử 07 đồng chí tham gia học cao cấp lý luận chính trị, 02 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị; 01 đồng chí hoàn thành chương trình tiến sỹ, 07 đồng chí hoàn thành chương trình thạc sỹ... Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên ngày càng đổi mới, thực chất hơn.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và công tác dân vận, lãnh đạo hoạt động các đoàn thể đều đạt được kết quả tích cực, trong đó đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Hội Cựu chiến binh tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, văn hóa, thể thao, đỡ đầu góp phần giúp 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Trần Đình Thuyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Tỉnh ủy trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội đã tập trung thảo luận, thẳng thắn nêu một số hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua, phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để rút ra bài học kinh nghiệm và giải pháp khắc phục.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Kế thừa kết quả, kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã đề ra Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp. Thực hiện tốt chức năng Văn phòng phục vụ chung, đảm bảo các điều kiện phục vụ kịp thời hoạt động của Tỉnh ủy và các cơ quan Đảng cấp tỉnh. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Quán triệt sâu sắc chủ trương, nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ quan; phát huy trí tuệ và kinh nghiệm công tác của đội ngũ cán bộ; tiếp tục tạo đột phá về chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, phục vụ của Văn phòng phục vụ chung các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ tỉnh; xây dựng Đảng bộ và các chi bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhận nhiệm vụ

Phát huy dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 06 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu trực trực tiếp Bí thư Đảng ủy (đồng chí Nguyễn Thanh Điện, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tái đắc cử Bí thư Đảng ủy với số phiếu bầu 100%), bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Đặng Ngọc Bảo - Văn phòng Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc