Đảng bộ xã Cẩm Vịnh, Lâm Trung Thủy tổ chức thành công Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 -2025
EmailPrintAa
09:49 24/03/2020

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã tập trung chỉ đạo chuẩn bị chu đáo và bước đầu tổ chức thành công đại hội điểm đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh điểm tin một số đơn vị.

Đảng bộ xã Cẩm Vịnh

Trong hai ngày 17 và 18/3/2020, Đảng bộ xã Cẩm Vịnh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở được tổ chức đầu tiên của Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên.

Các đại biểu dự Đại hội

Dự đại hội có đồng chí Phan Cao Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại huyện Cẩm Xuyên; các đồng chí Trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Huyện ủy; bí thư đảng ủy các xã, thị trấn cùng 138 đại biểu đại diện cho 233 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

Kế thừa những kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước và phát huy truyền thống quê hương, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong Nhân dân, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế: Giá trị sản xuất đạt 185,264 tỷ đồng, tăng 49% so với đầu nhiệm kỳ; thu nhập bình quân đầu gần 40 triệu đồng/người, tăng 77% so với đầu nhiệm kỳ; thu ngân sách đạt 11,5 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; số hộ nghèo giảm còn 2,44%,  đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục đạt nhiều kết quả tích cực. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, nhất là triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4(khóa XII) về xây dựng Đảng, Quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tổ chức bộ máy Ủy ban nhân dân được kiện toàn, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được nâng lên.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghiêm túc đánh giá, thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cẩm Vịnh lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020–2025 với phương châm “xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện dân chủ, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, xây dựng xã Cẩm Vịnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có thương mại, dịch vụ phát triển”; đặt mục tiêu: Cơ cấu tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đạt 34,6%, dịch vụ và các ngành phụ trợ đạt 46,5%; thu ngân sách nhà nước hàng năm đạt 13,5 tỷ đồng; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số; hằng năm bồi dưỡng kết nạp 10-12 đảng viên mới, có 91% đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 100% chi bộ được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, không có chi bộ yếu, kém. Đảng bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát huy dân chủ và trí tuệ, Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; trực tiếp bầu Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Chiến tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cẩm Vịnh nhiệm kỳ 2020-2025 kết thúc, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành họp rút kinh nghiệm. Đồng chí Phan Cao Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy lưu ý các đảng bộ trực thuộc Huyện ủy nghiêm túc học tập kinh nghiệm tổ chức đại hội của Đảng bộ Cẩm Vịnh điểm để tổ chức tốt đại hội đơn vị mình. Ban Thường vụ Huyện ủy phải thường xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội ở các đảng bộ để kịp thời chỉ đạo bổ sung, hoàn chỉnh, nhất là về văn kiện, đề án nhân sự, bảo đảm tổ chức đại hội hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Đảng bộ xã Lâm Trung Thủy

Trong hai ngày 18 - 19/3/2020, Đảng bộ xã Lâm Trung Thủy đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đây là một trong bốn đơn vị được huyện Đức Thọ chọn tổ chức đại hội điểm. Tham dự Đại hội có đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Gái, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại huyện Đức Thọ, cùng đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh; các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy và 199 đại biểu chính thức dự Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội

Lâm Trung Thủy là Đảng bộ mới được sáp nhập từ 03 đảng bộ: Đức Lâm, Trung Lễ, Đức Thủy, hiện có tổng cộng 899 đảng viên, sinh hoạt ở 22 chi bộ trực thuộc. Sau sáp nhập, xã Lâm Trung Thủy đã ổn định tổ chức bộ máy, lãnh đạo nhân dân đoàn kết, phát triển kinh tế, tiếp tục xây dựng nông thôn mới.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025, Lâm Trung Thủy có 23/25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - thương mại, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2019 đạt 39,8 triệu đồng/năm, tăng gần 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,6%. Đặc biệt, nhiệm kỳ qua, địa phương đã tập trung cũng cố vững chắc 20 tiêu chí nông thôn mới, có 5/15 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, có 62 vườn mẫu.

Là Đảng bộ mới sáp nhập, nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; giữ vững nguyên tắc của Đảng trong công tác và sinh hoạt, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, giữ mối đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thời thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đại hội đã đề ra các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 12%; thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 15/15 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng 150 vườn mẫu đạt chuẩn. Mỗi năm, xã phấn đấu có thêm 1 sản phẩm OCOP; xây dựng 4/7 trường học đạt chuẩn quốc gia cấp độ 2; tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 95%; duy trì 100% thôn đạt chuẩn thôn văn hoá; giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm 0,5%...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Công Hàm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chúc mừng và biểu dương những kết quả Đảng bộ và nhân dân xã Lâm Trung Thủy đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đề nghị Đảng bộ và Nhân dân xã Lâm Trung Thủy quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, với những giải pháp đột phá, năng động, sáng tạo. Tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng nông thôn mới, Đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn, Đề án phát triển kinh tế vườn hộ; Chương trình OCOP;  phát triển thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Tập trung xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12; mở rộng và phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của Đảng bộ, của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt công tác quản lý, đánh giá, phân công đảng viên; chăm lo công tác phát triển đảng viên mới, chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Đại biểu bỏ phiếu

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; trực tiếp bầu đồng chí Đinh Văn Nam tái cử chức vụ Bí thư Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Thị Oanh -Trần Quốc Dũng


    Ý kiến bạn đọc