Đảng bộ xã Đức Thịnh tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
EmailPrintAa
14:15 10/02/2017

Sáng ngày 09/02/2017, đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã về dự, chỉ đạo Hội nghị Tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tại Đảng bộ xã Đức Thịnh (huyện Đức Thọ) - đơn vị cấp xã được Tỉnh ủy chọn tổ chức tổng kết đầu tiên trong toàn tỉnh.
 

 

Đồng chí Lê Đình Sơn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hà Văn Thạch - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Gái - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện các ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo ban tổ chức các huyện, thành, thị ủy; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Thọ và toàn thể cán bộ cấp xã, thôn xóm xã Đức Thịnh.

Đức Thịnh là xã thuộc vùng đồng bằng của huyện Đức Thọ, nằm dọc theo quốc lộ 8A, tiếp giáp với thị xã Hồng Lĩnh. Trong những năm qua, Đảng bộ xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng; vai trò quản lý, điều hành của chính quyền được phát huy, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từng bước được nâng lên. Năm 2016, xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen.

Các tham luận, ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã nêu, phân tích những kết quả, hạn chế của Đảng bộ xã Đức Thịnh trong thực hiệncác chủ trương, nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của chính quyền cũng như hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; từng bước xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện việc nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; Phó Bí Đảng ủy thư kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, các ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy được phân công phụ trách từng lĩnh vực. Phó Chủ tịch Mặt Mặt trận Tổ quốc và cấp phó các đoàn thể đều bố trí kiêm nhiệm các chức danh như: Phó Chủ tịch Mặt trận kiêm Trưởng Ban Thanh tra nhân dân; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ kiêm chuyên trách Dân số xã; Phó Chủ tịch Hội Nông dân kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ…; thực hiện chủ trương sáp nhập thôn xóm, từ 6 thôn đã sáp nhập còn 4 thôn; sáp nhập 8 chi bộ còn 6 chi bộ. Sau sáp nhập thôn và chi bộ, số cán bộ hoạt động không chuyên trách giảm từ 74 người còn 50 người (giảm gần 30%).

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ xã trong đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tuy nhiên, vì là đơn vị đầu tiên tiến hành tổng kết trong toàn tỉnh, các đồng chí chủ trì của xã vừa mới được bổ nhiệm, nên vẫn còn những hạn chế chưa đánh giá hết, cần phải tiếp tục đánh giá sâu hơn và rút kinh nghiệm cho các đơn vị sau triển khai, như: Báo cáo cần phải bám sát, nghiên cứu thêm các nội dung của đề cương hơn nữa, đặc biệt là bám sát nội dung Kết luận số 05-KL/TU, ngày 29/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của cơ quan đơn vị”. Cần đánh giá kỹ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã trong đổi mới sinh hoạt chi bộ, trong việc ban hành nghị quyết và đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống; đánh giá vai trò của Hội đồng nhân dân xã trong hệ thống chính trị; đánh giá việc thí điểm mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; thực trạng bộ máy từ cấp xã đến thôn xóm cả về số lượng biên chế và năng lực, hiệu quả công việc; sự lãnh đạo, phối hợp giữa Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; vấn đề thu ngân sách trên địa bàn đã đáp ứng cho hoạt động của bộ máy hành chính của xã và thôn xóm hay chưa; những vấn đề nào từ hoạt động thực tiễn xét thấy phù hợp cần đề xuất, kiến nghị để cấp ủy các cấp xem xét quyết định... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu sau Hội nghị này, cần đánh giá, rút kinh nghiệm để các đơn vị sau triển khai được tốt hơn.

Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ sẽ chỉ đạo các đảng bộ cơ sở hoàn thành tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trước ngày 20/02/2017 để tiến hành tổng kết đối với cấp huyện trong tháng 02/2017.

                                                         Trần Quốc Dũng - Huyện ủy Đức Thọ


    Ý kiến bạn đọc