Đảng bộ xã Mai Phụ tích cực chuẩn bị đại hội điểm
EmailPrintAa
16:41 19/02/2020

Đảng bộ xã Mai Phụ gồm có 9 chi bộ, 242 đảng viên. Được Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà lựa chọn để tổ chức đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở trên địa bàn toàn huyện, Ðảng ủy xã Mai Phụ đang tích cực chỉ đạo hoàn thiện văn kiện, công tác nhân sự cũng như các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch.

Trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Mai Phụ

Đại hội Đảng bộ xã Mai Phụ dự kiến tổ chức vào tháng 3 năm 2020. Xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và nghị quyết đại hội đảng cấp trên đã đề ra, ngay khi nhận được kế hoạch, hướng dẫn của Huyện ủy Lộc Hà, Đảng ủy xã Mai Phụ đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, xác định rõ các bước, các nội dung, lộ trình thực hiện; quyết định thành lập các Tiểu ban đại hội và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Cùng với việc triển khai công tác nhân sự, Đảng ủy xã tập trung xây dựng, hoàn thiện Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó, dự thảo Báo cáo chính trị đánh giá khách quan, toàn diện, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, cuộc họp thôn, qua hệ thống loa phát thanh của xã, các băng rôn, khẩu hiệu... nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng các cấp; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Ðảng bộ và nhân dân.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền chỉ đạo quyết liệt việc hoàn thành 09 phần việc, công trình chào mừng đại hội, phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại hội Chi bộ (thôn) Đông Thắng nhiệm kỳ 2020 - 2022

Việc triển khai công tác chuẩn bị cho đại hội điểm của huyện đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong từng thôn, xóm, góp phần động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn xã phát huy sức mạnh đoàn kết, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020, tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phạm Công Hà - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Hà


    Ý kiến bạn đọc