Đảng ủy xã Thạch Trị chú trọng công tác kiểm tra, giám sát
EmailPrintAa
16:58 01/06/2018

Đảng bộ xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà gồm 11 chi bộ (07 chi bộ khối nông thôn, 04 chi bộ khối cơ quan) với hơn 200 đảng viên. Là xã ven biển, nằm trong vùng dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, thời gian qua chịu tác động của sự cố môi trường biển nhưng Đảng ủy xã Thạch Trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực công tác, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Đảng ủy xã tổ chức tổng kết 10 năm thự hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW khóa X; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW khóa XI, Nghị quyết số 07-NQ/HU khóa XXVIII

Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo kịp thời quán triệt các quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát. Trên cơ sở chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã đã xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Ngoài thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, hàng năm, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã tham mưu cho Ban Chấp hành tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề đối với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết ở các chi bộ. Từ năm 2017 đến nay, ngoài kiểm tra, giám sát thường xuyên, cấp ủy đã tổ chức 05 cuộc giám sát chuyên đề đối với các tập thể, cá nhân. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, biểu dương những việc làm hay, đồng thời chấn chỉnh những vấn đề nảy sinh, bất cập ở các chi bộ. Năm 2017, Ủy ban Kiểm tra tổ chức giám sát chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW tại Chi bộ thôn Trần Phú đã chấn chỉnh, khắc phục sự bất hợp lý trong quy trình huy động, quản lí, công khai, minh bạch các nguồn đóng góp của nhân dân, nâng cao nhận thức cho đảng viên, chi ủy viên, tạo sự tin tưởng, đoàn kết trong cán bộ, đảng viên, khơi dậy mạnh mẽ nội lực để xây dựng nông thôn mới. Qua giám sát thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW tại Chi bộ trường Tiểu học đã giúp đồng chí Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, tập thể chi ủy nắm vững nội dung Chỉ thị, bổ sung quy trình, nội dung các cuộc sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Việc giám sát thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Chi bộ Trường Mầm non cho thấy, Chi bộ đã cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công tác dạy và học một cách thiết thực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội. Ngoài dạy tốt, chăm trẻ tận tình, giáo viên nhà trường tự nguyện đóng góp để trả học phí, tiền ăn cho một số em có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp hỗ trợ cho 01 cô giáo không đủ tiêu chuẩn nghỉ hưu mỗi tháng 360 nghìn đồng…

Quý 1 năm 2018, Đảng ủy xã tổ chức kiểm tra vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đối với các đồng chí đảng ủy viên. Qua kiểm tra, từng đồng chí cấp ủy viên đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc, từ đó chấn chỉnh, nâng cao vai trò đối với việc thực hiện nhiệm vụ được phân công. Đặc biệt, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận trách nhiệm việc xã chưa đạt tiêu chí môi trường theo kế hoạch đề ra năm 2017.

Những nỗ lực của cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đã góp phần làm chuyển biến công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới tại xã Thạch trị. Đảng ủy xã kịp thời triển khai học tập, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết. Xã đã huy động nguồn lực xã hội hóa cùng với nguồn vốn từ ngân sách nhà nước để hoàn thành một số công trình phục vụ sản xuất; huy động hàng nghìn ngày công đào đắp, xây dựng, nâng cấp đường giao thông… Là địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của sự cố môi trường biển song thời gian qua, tình hình địa bàn ổn định, không có khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp, không có vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy, hải sản của nhân dân cơ bản trở lại bình thường, từ đầu năm 2018 đến nay, tổng sản lượng nuôi trồng, đánh bắt là 592 tấn, đạt trên 50% kế hoạch.

Những kết quả đạt được là động lực để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Thạch Trị nỗ lực đạt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Phan Thị Hương - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà


    Ý kiến bạn đọc