Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại huyện Vũ Quang năm 2018
EmailPrintAa
15:37 07/01/2019

Sáng ngày 05/01/2018 đã diễn ra Hội nghị tổng kết tình hình, kết quả công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại huyện Vũ Quang năm 2018.

Đồng chí Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Đoàn công tác phát biểu

Trong năm qua, thực hiện nhiệm vụ được phân công, các thành viên trong Đoàn công tác của Tỉnh đã dành nhiều thời gian bám sát các địa phương cơ sở huyện Vũ Quang để chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chú trọng chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tập trung kêu gọi, thu hút các chương trình, dự án để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và du lịch, dịch vụ; tập trung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Với sự tập trung hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Đoàn công tác, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, giá trị các ngành kinh tế của Huyện tăng 3,84%; thu ngân sách đạt trên 44,7 tỷ đồng, vượt dự toán tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người 34.15 triệu đồng, tăng 1,76 triệu đồng so với năm trước; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,6%. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, từng bước xây dựng Đức Hương thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, đã đạt được 25/38 tiêu chí. Thành lập mới 05 tổ hợp tác trồng cây ăn quả, rau sạch; xây dựng 10 mô hình trồng cây ăn quả và 11 vườn mẫu; chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định. Chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được chú trọng; lĩnh vực y tế, giáo dục được quan tâm. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và giữ vững.

Về công tác xây dựng Đảng, Đoàn công tác đã hướng dẫn, chỉ đạo huyện tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; chú trọng phát triển đảng viên; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát. Công tác dân vận và hoạt động của các đoàn thể được đổi mới theo hướng cụ thể, sát với cơ sở, góp phần quan trọng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tại Hội nghị, các thành viên Đoàn công tác đã nêu lên một số khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, Huyện cần làm việc với các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm địa giới hành chính các xã Hương Điền, Hương Quang và Sơn Thọ; tập trung các giải pháp khả thi để chỉ đạo, hỗ trợ xã Hương Điền đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019; phấn đấu đưa Vũ Quang đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020; kêu gọi đầu tư các dự án du lịch, dịch vụ ở Ngàn Trươi; đồng hành cùng doanh nghiệp, sớm đưa dự án gỗ MDF Thanh Thành Đạt vào hoạt động; tập trung triển khai làm đường tỉnh lộ 552; ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ cây có múi nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và đảm bảo phát triển bền vững; quan tâm phát triển các doanh nghiệp, hợp tác xã; xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh một cách khoa học, khả thi; khắc phục các tồn tại, chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Đoàn công tác đề nghị các thành viên tổ công tác bám sát cơ sở để chỉ đạo sâu sát, thực hiện tốt nhiệm vụ theo các lĩnh vực được phân công; hỗ trợ Huyện tìm hướng phát triển bền vững, triển khai thực hiện các dự án; tập trung nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng mô hình, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Phan Thị Thanh Bình - Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh


    Ý kiến bạn đọc