Đổi thay ở xã Phú Gia sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
EmailPrintAa
16:05 17/05/2018

Phú Gia là xã miền núi của huyện Hương Khê, có 21,5 km đường biên giới tiếp giáp nước bạn Lào; dân số 1.430 hộ, 5.300 nhân khẩu, trong đó có 215 người dân tộc Lào; Đảng bộ có 15 chi bộ, 330 đảng viên. Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; 09 năm thực hiện nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 19/5/2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Hà Tĩnh giai đoạn 2009 - 2015 và định hướng đến năm 2020, xã Phú Gia đã đạt được những kết quả khá trên các lĩnh vực, nhất là về kinh tế - xã hội.

Một mô hình trang trại tổng hợp

Để cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ xã các nhiệm kỳ đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp. Trước năm 2009, đất sản xuất nông nghiệp được chia nhỏ lẻ, manh mún, bình quân mỗi hộ có 08 thửa ở những cánh đồng khác nhau. Sau triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi ruộng đất, trung bình mỗi hộ có 03 thửa với diện tích lớn hơn, tạo thuận lợi để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ giới hóa sản xuất. Tranh thủ nguồn hỗ trợ từ các chính sách của tỉnh, của huyện, nhân dân xã Phú Gia mạnh dạn đầu tư đưa máy móc vào sản xuất nông nghiệp, nhiều hộ có máy làm đất đa năng, máy gặt đập liên hoàn, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong chăn nuôi… Đến nay, toàn xã đã có 52 máy làm đất, 35 máy gặt cải tiến; 80% công việc làm thủ công nay được sử dụng máy móc, cường độ lao động người dân được giảm 30%, năng suất lao động tăng 50%.

Cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương và nguồn lực của nhân dân. Năm 2009 toàn xã có 23 mô hình sản xuất, đến nay đã có 124 mô hình các loại, trong đó có 44 mô hình chăn nuôi lợn từ 30 - 1.200 con (có mô hình chăn nuôi lợn liên kết doanh thu trên 01 tỷ đồng/năm), 05 mô hình chăn nuôi bò 20 con trở lên, 37 mô hình chăn nuôi hươu 05 con trở lên. Trước năm 2009, toàn xã có 01 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hoạt động hiệu quả thấp. Đến nay đã thành lập được 07 doanh nghiệp, 04 hợp tác xã, 13 tổ hợp tác. Nhìn chung, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả, cung ứng dịch vụ đầu vào, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất và hỗ trợ các hộ dân tiêu thụ sản phẩm.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, cùng với sự đồng lòng, chung sức của nhân dân dân, sự hỗ trợ của một số cơ quan, đơn vị, đến nay xã đã hoàn thành 20/20 tiêu chí, có 02 khu dân cư (Phú Thành và Phú Hưng) được công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu trong năm 2018 này có thêm 03 thôn kiểu mẫu (Phú Bình, Phú Hòa, Phú Vinh). Toàn xã đã chỉnh trang, cải tạo 960 vườn hộ; nhiều hộ xây dựng vườn mẫu, nhiều vườn đã đạt chuẩn, tiêu biểu là vườn hộ ông Lê Khắc Trường (thôn Phú Thành), vườn hộ bà Trịnh Thị Hương (thôn Phú Vinh), vườn hộ ông Nguyễn Trung Lương (thôn Phú Hưng)... Trong Cuộc thi khu dân cư mẫu, vườn mẫu Hà Tĩnh lần thứ nhất năm 2018, xã Phú Gia có thôn Phú Thành là Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt giải C, có 03 vườn mẫu đạt giải C. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng, tích cực tham gia duy trì, củng cố các tiêu chí nông thôn mới.

Chăn nuôi lợn liên kết với doanh nghiệp

Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư. Tranh thủ nguồn đầu tư của các cấp, nguồn xã hội hóa, đóng góp của nhân dân, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã linh hoạt vận dụng, lồng ghép, xây dựng kế hoạch, triển khai xây dựng 13 công trình với tổng vốn đầu tư 71,3 tỷ đồng. Hiện nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng các tuyến đường giao thông trên 31,2km; 06 tuyến kênh bê tông dài 7,5km; xây dựng Trường Tiểu học, Trường Trung học, Trường Mầm non, trụ sở xã; xây dựng thêm 03 trạm biến áp và nâng cấp thay thế 400 cột điện 10KV, 20 km đường dây hạ thế; làm mới 01 nhà văn hóa thôn, nâng cấp 11 nhà văn hóa các thôn còn lại; nâng cấp chợ Gia, sân vận động xã và 06 khu thể thao thôn, khu vui chơi cho trẻ em và người cao tuổi; trồng 12 km hàng rào xanh, làm 36 km hàng rào thép gai, hàng rào xây; nâng cấp 340 nhà ở, trong đó 120 nhà ở cho hộ nghèo, người có công với số tiền  4.350 triệu đồng… Năm 2008, tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm 50%, đến năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,6% theo chuẩn nghèo đa chiều. Nhiều hộ đã thoát nghèo bền vững, kinh tế ổn định, vươn lên thành hộ khá giả, hộ giàu. Đến nay 12/12 thôn đạt chuẩn văn hoá, tăng 08 thôn so với năm 2010.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X và Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy đã làm đổi thay diện mạo và đời sống nhân dân xã Phú Gia. Đồng chí Lê Công Anh, Bí thư Đảng ủy xã cho rằng, điều phấn khởi nhất là bà con đã thay đổi cách nghĩ, cách làm trong sản xuất; mạnh dạn đầu tư thâm canh, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật. Sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước đã tạo thêm động lực để nông nghiệp, nông thôn xã Phú Gia có điều kiện phát triển hơn. Tuy địa phương còn nhiều khó khăn do địa hình rộng, chia cắt, sát biên giới, nguồn đầu tư của Nhà nước có hạn trong khi huy động nguồn lực từ nhân dân chưa đáp ứng nhu cầu nhưng xã Phú Gia sẽ khai thác tiềm năng, lợi thế của mình như vị trí gần thị trấn Hương Khê, có hệ thống thủy lợi Sông Tiêm, có các di tích lịch sử như Thành Sơn phòng Hàm Nghi… Đặc biệt, trong tương lai, khi dự án khu sinh thái thác Vũ Môn được khai thác thì nông nghiệp, nông thôn Phú Gia càng có điều kiện thuận lợi để phát triển theo hương nông nghiệp sạch, nông thôn mới gắn với dịch vụ du lịch sinh thái bền vững hơn. Trước mắt, Phú Gia sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả thế mạnh, tiềm năng về đất đai, tài nguyên rừng để đẩy mạnh phát triển sản xuất chăn nuôi, trang trại, gia trại, trồng cây ăn quả như Bưởi Phúc Trạch, cam..., nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nguyễn Trọng Thường - Văn phòng Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc