Đức Thọ: Hội Cựu chiến binh xã Đức Lâm Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022
EmailPrintAa
16:33 16/03/2017

Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TW, ngày 31/3/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2017-2022 và văn bản hướng dẫn của cấp ủy các cấp, ngày 15/3/2017, Hội Cựu chiến binh xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2017- 2022. Tham dự Đại hội có 81 đại biểu đại diện cho 414 hội viên trong xã. Đồng chí Nguyễn Thị Gái, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại huyện Đức Thọ đến dự và chỉ đạo Đại hội.
 
Tặng hoa chúc mừng Đoàn Chủ tịch Đại hội  

Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể và sự phấn đấu không ngừng vươn lên của cán bộ, hội viên, Hội Cựu chiến binh xã Đức Lâm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Vận động hội viên đoàn kết, giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền và khối đoàn kết toàn dân; luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường vươn lên làm kinh tế giỏi, xóa nghèo bền vững, giúp nhau nâng cao đời sống của hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh; phối hợp với Đoàn Thanh niên và các ban ngành đoàn thể tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ…

Đại hội cũng đã thảo luận, thống nhất phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022, trọng tâm là đoàn kết, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết của cán bộ, hội viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế; gắn bó, tận tụy với công việc, phát huy khả năng của mỗi hội viên trên cơ sở tự lực, tự cường, phấn đấu vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững; đi đầu trong phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới và khu dân cư kiểu mẫu…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 07 đồng chí; bầu đại biểu dự Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện Đức Thọ nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 08 đồng chí.

Phan Viết Hùng


    Ý kiến bạn đọc