Đức Thọ sơ kết 3 năm thực hiện chủ trương cử cán bộ huyện về dự sinh hoạt chi bộ khối nông thôn
EmailPrintAa
15:25 24/02/2017

Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ vừa sơ kết 3 năm thực hiện chủ trương cử cán bộ huyện về dự sinh hoạt chi bộ khối nông thôn.
 
Các đại biểu dự Hội nghị sơ kết  

Xác định vai trò và tầm quan trọng của chi bộ, ngày 21/11/2013, Ban Thường vụ Huyện ủy có Công văn số 1539-CV/HU về việc thống nhất lấy ngày mồng 3 hàng tháng làm ngày sinh hoạt chi bộ (buổi sáng sinh hoạt khối cơ quan, buổi chiều sinh hoạt chi bộ khối nông thôn), đồng thời phân công 155 cán bộ thuộc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện về tham dự sinh hoạt tại 155 chi bộ thôn, xóm.

Việc cử cán bộ huyện về dự sinh hoạt chi bộ khối nông thôn đã góp phần tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chuyển tải thông tin về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, đồng thời nắm dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên và nhân dân để cấp ủy huyện chỉ đạo giải quyết kịp thời các nhiệm vụ ở cơ sở; vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Nhìn chung, nội dung sinh hoạt của các chi bộ khối nông thôn được chuẩn bị chu đáo hơn, chất lượng sinh hoạt được nâng lên; các kết luận, các nghị quyết của chi bộ có chất lượng hơn; thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Cán bộ huyện về dự sinh hoạt có điều kiện sâu sát cơ sở và gần dân hơn, nhất là cán bộ trẻ có điều kiện cọ xát với thực tiễn, tích lũy kinh nghiệm.

Trong 3 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy nhận được trên 170 lượt ý kiến phản ánh, kiến nghị, đề xuất từ các chi bộ; đã chỉ đạo kiểm tra, giải quyết các vấn đề nổi cộm như: Khai thác cát phép trên sông; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; các cơ chế, chính sách xây dựng nông thôn mới; thực hiện các chính sách an sinh xã hội; đảm bảo an ninh nông thôn... nhờ vậy, hạn chế được đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, ổn định tình hình chính trị tại các địa phương; tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng. Kinh tế của Huyện tiếp tục phát triển, thu ngân sách trên địa bàn hằng năm tăng trên 18% (năm 2013 đạt 90,7 tỷ đồng, năm 2016 đạt 177 tỷ đồng); xây dựng nông thôn mới chuyển biến mạnh mẽ, phát huy vai trò chủ thể của người dân. Năm 2013 có 01 xã đạt chuẩn, đến năm 2016 có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người năm 2013 đạt 26,2 triệu đồng, đến năm 2016 đạt 33,8 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm trên 0,7%, năm 2016 còn 5,65%. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đảng bộ huyện từ năm 2013 đến năm 2016 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận đạt trong sạch vững mạnh (năm 2015, 2016 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu).

Tuy vậy, việc phân công cán bộ huyện về dự sinh hoạt chi bộ khối nông thôn vẫn còn một số hạn chế: Một số chi bộ, đảng viên lấy diễn đàn sinh hoạt có cán bộ huyện về dự để thắc mắc, khiếu nại, đưa ra nội dung đã được cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Cán bộ được cử về dự sinh hoạt có lúc chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong tham gia sinh hoạt. Một số phản ánh, kiến nghị, đề xuất của chi bộ, đảng viên chưa kịp thời được cán bộ huyện chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Cá biệt còn có cán bộ huyện tham gia sinh hoạt không đầy đủ, vắng không có lý do...

Thời gian tới, Ban Thường vụ huyện Đức Thọ tiếp tục thực hiện chủ trương phân công cán bộ huyện dự sinh hoạt chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để thực hiện tốt chủ trương này, cán bộ huyện được phân công dự sinh hoạt cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia sinh hoạt và chuyển tải đầy đủ các thông tin, báo cáo của Huyện; ghi nhận các kiến nghị, đề xuất, khó khăn trong triển khai nhiệm vụ của chi bộ để kịp thời báo cáo cho Ban Thường vụ Huyện ủy để chỉ đạo và đề nghị các cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết. Hàng năm, cấp ủy huyện tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm chỉ đạo về việc phân công cán bộ huyện về dự sinh hoạt chi bộ cơ sở; khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc tham gia sinh hoạt chi bộ.

Phan Đạt - Phạm Thanh - Huyện ủy Đức Thọ


    Ý kiến bạn đọc