Đức Thọ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW
EmailPrintAa
15:54 21/06/2018

Huyện ủy Đức Thọ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), 9 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 19/5/2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát động tháng cao điểm xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

Các đại biểu dự Hội nghị

Theo báo cáo và các ý kiến thảo luận, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và 09 năm thực hiện  Nghị quyết số 08-NQ/TU, huyện Đức Thọ đã đạt được kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi.

Ngành nông nghiệp có mức tăng trưởng bình quân 9,2% năm, tổng giá trị tăng từ 523,3 tỷ đồng năm 2008 lên 1.151,6 tỷ đồng năm 2017; xây dựng được nhiều mô mình kinh tế, hợp tác xã, tổ hợp tác liên doanh, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; giá trị sản xuất tăng từ 55 triệu đồng năm 2008 lên 75 triệu đồng/ha năm 2017. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, đến nay có 16/27 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 17,25 tiêu chí/xã. Công tác đào tạo nghề, phát triển các ngành nghề, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, chế biến ở nông thôn được chú trọng, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động, tăng thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 17,43% năm 2008 xuống còn 4,97% năm 2017.

Toàn huyện triển khai xây dựng 147 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, trên 1.200 vườn mẫu, nâng cao thu nhập kinh tế vườn; cảnh quan, môi trường được cải thiện; nhiều khu dân cư trở thành điểm tham quan, học tập của các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Tuy vậy, phát triển nông nghiệp, nông thôn vẫn còn một số hạn chế: Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn thiếu tập trung, hiệu quả còn thấp. Nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế, chưa phát huy hết vai trò chủ thể của người nông dân. Các hình thức tổ chức sản xuất chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu bền vững; vệ sinh môi trường ở thôn xóm, tổ dân phố chưa thường xuyên.

Cánh đồng mẫu lớn ở xã Đức Thủy

Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Công Hàm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền để từng cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, doanh nghiệp, người dân hiểu đầy đủ, sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thực hiện có hiệu quả quy hoạch sản xuất nông nghiệp, tích tụ ruộng đất, đưa cơ giới hóa vào sản xuất; tổ chức sản xuất hàng hóa tập trung chuyên canh ở các vùng sản xuất quy mô lớn; đầu tư, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật mới vào sản xuất, bảo quản, chế biến sản phẩm, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường tiêu thụ. Các địa phương phát động tháng cao điểm xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu bằng những việc làm cụ thể như: Vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây dựng hàng rào xanh, quy hoạch vườn hộ, quy hoạch khu dân cư...; tạo phong trào thi đua sôi nổi giữa các hộ dân, cộng đồng thôn, xóm, phát huy vai trò chủ thể người dân,  tạo tiền đề vững chắc xây dựng huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới kiểu mẫu gắn với xây dựng đô thị văn minh, phát triển du lịch, chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn.

Phan Tiến Đạt - Văn phòng Huyện ủy Đức Thọ


    Ý kiến bạn đọc