Hội viên phụ nữ huyện Thạch Hà phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình
EmailPrintAa
13:56 17/10/2019

Để góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở địa bàn nông thôn, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ huyện Thạch Hà đã triển khai thực hiện phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình, góp phần thay đổi ý thức trong sinh hoạt của hội viên phụ nữ nói riêng, cộng đồng nói chung về thu gom, xử lý rác, bảo vệ môi trường.

Người dân thôn Đông Sơn, xã Thạch Xuân làm hố rác có nắp đậy

Trước đây, hầu như các hộ dân đều bỏ chung tất cả rác sinh hoạt hàng ngày vào một chỗ, sau đó tập kết ở điểm thu gom rác. Một số người thiếu ý thức đã vứt rác bừa bãi bên đường hoặc trong vườn, vừa mất vệ sinh, vừa không tận dụng được nguồn rác phục vụ trồng trọt. Cụ thể hóa phong trào “5 không, 3 sạch” do các cấp hội phát động, triển khai Phương án của Ủy ban nhân dân huyện về tổ chức thí điểm thu gom, phân loại, xử lý rác tại nguồn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thạch Hà đã chủ động phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức 11 cuộc tuyên truyền, tập huấn cho 2.462 hội viên và người dân 60 thôn thuộc 19 xã, hướng  dẫn phân loại xử lý rác thải tại hộ, hạn chế rác thải nhựa.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã lựa chọn chi hội phụ nữ một số thôn để làm điểm mô hình phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình; phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chỉ đạo Hội Phụ nữ Thạch Lâm xây dựng 05 mô hình phân loại rác tại nguồn ở thôn La Xá; tham mưu chính quyền địa phương hỗ trợ 10.154 giỏ rác để thực hiện phân loại và xử lý rác thải tại hộ. Hội viên phụ nữ và người dân ở nhiều địa phương đã được hướng dẫn làm hố rác có nắp đậy, xử lý rác thải hữu thành phân vi sinh. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 1.464 hố xử lý rác. Việc thử nghiệm các mô hình phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình đã góp phần rất lớn trong việc giảm lượng rác thải ra môi trường, giảm áp lực cho đội thu gom rác và chi phí tiêu hủy rác.

Hội phụ nữ xã Thạch Điền là một trong những đơn vị có cách làm sáng tạo trong việc tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình. Năm 2017, Hội phát động, xây dựng được 400 lò đốt rác mini. Năm 2018, Hội tiếp tục tập huấn, phát 1.000 giỏ rác, hướng dẫn hội viên xây dựng hố rác tại vườn nhà, phân loại rác có thể phân hủy, rác tái chế và rác không thể phân hủy. Nhờ đó, các hộ đã xử lý được một phần rác sinh hoạt, giảm thiểu đáng kể lượng rác thải ra môi trường.

Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Thạch Hương cũng tự xử lý, sử dụng được một phần rác để tăng gia sản xuất, đóng góp các loại rác tái chế giúp câu lạc bộ “Ve chai tình thương” của Đoàn thanh niên xã có thêm quỹ hoạt động. Việc này được nhiều hội viên phụ nữ trên toàn xã làm theo, từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm, góp phần thay đổi nhận thức, thói quen của cộng đồng, xây dựng môi trường nông thôn sạch đẹp.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, hội phụ nữ các cấp huyện Thạch Hà tiếp tục tiến hành kiểm tra, đánh giá, đôn đốc thực hiện mô hình điểm phân loại rác thải tại hộ, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng ở các thôn, xã trong toàn huyện.

Phan Thị Hương (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà)


    Ý kiến bạn đọc