Hồng Lĩnh sơ kết thực nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016
EmailPrintAa
16:31 04/10/2016

Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã Hồng Lĩnh vừa tổ chức hội nghị (mở rộng) sơ kết thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016.
 
Các đại biểu dự hội nghị  

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Hồng Lĩnh đã đạt được trong 9 tháng đầu năm; những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và các nhiệm vụ, giải pháp trong những tháng cuối năm 2016 để đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trong 9 tháng đầu năm, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm, giúp đỡ của Tỉnh, ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã Hồng Lĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Ban Chấp hành Đảng bộ xây dựng, ban hành 02 nghị quyết (Nghị quyết 02, ngày 11/01/2016 về mục tiêu, phương hướng và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016; Nghị quyết 03, ngày 12/4/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế). Kinh tế Thị xã tiếp tục phát triển khá, thành lập mới 22 doanh nghiệp, 05 tổ hợp tác, 16 mô hình sản xuất; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm thành lập Thị xã Hồng Lĩnh (02/3/1992 - 02/3/2016), Hội nghị xúc tiến đầu tư, Trại sáng tác văn học nghệ thuật, Liên hoan dân ca Ví Giặm toàn tỉnh...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch; công tác chỉnh trang đô thị có dấu hiệu chững lại; diện tích, sản lượng lúa giảm; chất lượng khám chữa bệnh chưa được nâng lên; công tác xây dựng Đảng tại một số tổ chức cơ sở Đảng, nhất là các tổ chức đảng doanh nghiệp, hành chính chưa được coi trọng...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy nêu một số nội dung Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã Hồng Lĩnh cần tập trung triển khai trong thời gian tới: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2016; hoàn thành thu hoạch lúa vụ Hè Thu, kịp thời triển khai sản xuất vụ Đông; tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ khai trương chợ mới thuộc dự án Trung tâm thương mại siêu thị tổng hợp, đóng cửa chợ cũ (phường Nam Hồng). Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai xây dựng Đề án thực hiện Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về về một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là việc tổ chức kiểm điểm, phân loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm.

Hoàng Thị Thanh Cảnh - Thị ủy Hồng Lĩnh


    Ý kiến bạn đọc