Hương Khê: Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho cán bộ là cấp trưởng các thôn, tổ dân phố chưa là đảng viên
EmailPrintAa
22:50 14/09/2022

Huyện Hương Khê hiện có 673 người là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng các chi đoàn, chi hội chưa là đảng viên, trong đó 418 người dưới 60 tuổi.

Các thành phần dự Hội nghị tập huấn

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XIII “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; nhằm nâng cao chất lượng, số lượng đảng viên trên địa bàn huyện, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với cả hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê đã tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng các chi đoàn, chi hội chưa là đảng viên trong toàn huyện.

Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy trực tiếp trao đổi, quán triệt 03 chuyên đề: “Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức cơ sở đảng, chi bộ thôn, tổ dân phố; vai trò của người đảng viên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ chính trị của địa phương”; “Đánh giá thực trạng về vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng các chi đoàn, chi hội trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại thôn, tổ dân phố”; “Thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế; những kết quả đạt được về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới của huyện trong 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2022 và thời gian tiếp theo; các chính sách mới đối với cán bộ bán chuyên trách cấp xã và các nhóm nhiệm vụ tại thôn, tổ dân phố”.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy trực tiếp quán triệt các chuyên đề tại Lớp thứ nhất

Hội nghị đã có nhiều ý kiến đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng các chi đoàn, chi hội chưa là đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị; những vấn đề đặt ra cho việc kết nạp những đồng chí trưởng thôn, tổ dân phố, trưởng các chi đoàn, chi hội vào Đảng.

Huyện Hương Khê hiện có gần một nửa số trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng các chi đoàn, chi hội là những người gần dân, sát dân, là cánh tay nối dài của các cấp ủy đảng, chính quyền nhưng chưa là đảng viên nên gặp khó khăn trong việc tiếp thu, triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của cấp trên tại địa phương, cũng như hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành. Trong khi, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng các chi đoàn, chi hội là đảng viên có điều kiện trực tiếp cùng chi ủy, chi bộ bàn bạc, xây dựng nghị quyết sát với thực tiễn hơn và khi nắm chắc nghị quyết của chi bộ, chủ trương chỉ đạo của cấp ủy cấp trên thì việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng sẽ được thuận lợi hơn; đồng thời sẽ phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong công việc, lối sống. Kết thúc lớp bồi dưỡng, các đại biểu đã có phản hồi tích cực trước các chủ trương và những giải pháp quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy, cũng như bày tỏ mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng, tiếp tục phấn đấu, cống hiến và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê tiếp tục chỉ đạo tập trung rà soát, khắc phục, linh hoạt các giải pháp đảm bảo công tác lãnh đạo tại các thôn, tổ dân phố, trong đó có việc ban hành các chính sách hỗ trợ cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Nguyễn Thanh Hải (HUV, Phó ban Tổ chức Huyện ủy Hương Khê)


    Ý kiến bạn đọc