Hương Khê nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền miệng, báo cáo viên
EmailPrintAa
15:47 03/01/2019

Trong những năm qua, hoạt động tuyên truyền miệng, báo cáo viên ở Hương Khê là một kênh tuyên truyền quan trọng nhằm truyền bá sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các vấn đề kinh tế - xã hội, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hội thi nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ của Bệnh viên đa khoa huyện (ảnh minh họa)

Thực tế cho thấy, đội ngũ báo cáo viên là lực lượng quan trọng trong công tác tuyên truyền miệng ở các cấp, là cầu nối giữa cấp ủy đảng với quần chúng nhân dân; góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh. Hiện nay, Hương Khê có 30 đồng chí báo cáo viên cấp huyện, 432 báo cáo viên cấp cơ sở, trong đó mỗi xã, thị trấn có 7 - 10 báo cáo viên, mỗi cơ quan có 1 - 3 đồng chí.

Để đáp ứng yêu cầu về tính thời sự của thông tin phục vụ cơ sở, hằng tháng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên để triển khai những nội dung được tiếp thu tại Hội nghị cấp tỉnh và nhiệm vụ chính trị của huyện. Nhiều hội nghị đã mời  các chuyên gia như Phó giáo sư, Tiến sỹ  ở cơ quan Trung ương hoặc lãnh đạo, trưởng các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực Huyện ủy trực tiếp giảng bài.

Năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo tổ chức 09 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị hè cho đội ngũ giáo viên với trên 2.100 cán bộ, giáo viên tham gia; phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và các ban xây dựng Đảng tổ chức 45 lớp bồi dưỡng, tập huấn, chuyên đề cho 7.229 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên cơ sở; cử 60 lượt báo cáo viên tham gia các hội nghị báo cáo viên, tập huấn do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức; biên soạn 12 Bản tin sinh hoạt chi bộ và các chuyên đề học tập và làm theo Bác gửi đến tận các chi bộ cung cấp đầy đủ các thông tin thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh, trong huyện và các chính sách mới ban hành; xuất bản và phát 04 số Bản tin cấp ủy với 2.000 cuốn.

Tuy nhiên, một số cấp ủy chưa thường xuyên chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên nên nhiều chủ trương, chính sách, nhiệm vụ trọng tâm chưa được phổ biến sâu rộng trong nhân dân. Ở cấp xã chưa triển khai hội nghị báo cáo viên chuyên đề, chỉ mới tổ chức lồng ghép với các hội nghị khác; vẫn còn tình trạng tuyên truyền một chiều từ trên xuống, chưa chủ động nắm mức độ tiếp nhận thông tin, phản ứng của người nghe; chưa tổ chức được các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo huyện và nhân dân để giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở…

Để nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền miệng, báo cáo viên trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Hương Khê tập trung củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp theo hướng tinh gọn, chú trọng lựa chọn các đồng chí có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt, có uy tín trong tổ chức đảng và nhân dân, có khả năng phân tích, tổng hợp để đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng. Khảo sát nhu cầu của cơ sở, đổi mới hình thức tổ chức các hội nghị báo cáo viên, tăng cường trao đổi, đối thoại hai chiều tại hội nghị. Phối hợp với các cơ quan, phòng, ban, ngành, địa phương tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình tư tưởng, nhất là những vấn đề dư luận nhân dân quan tâm, các vấn đề phát sinh trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của huyện. Chủ động phản hồi thông tin về kết quả xử lý, giải quyết các vấn đề dược dư luận xã hội phản ánh. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý, định hướng dư luận xã hội.

Phạm Thị Sâm - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Khê


    Ý kiến bạn đọc