Hương Khê quán triệt Kết luận 05-KL/TU và một số văn bản mới của Ban Thường vụ Huyện ủy
EmailPrintAa
14:36 22/07/2016

Ngày 20/7/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê tổ chức Hội nghị cốt cán toàn huyện học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; Nghị quyết số 02-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thị trấn Hương Khê đạt chuẩn văn minh đô thị; Chỉ thị số 10-CT/HU, Kế hoạch số 376-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về kỷ niệm 150 năm thành lập huyện (1867-2017).
 
 
                  Đồng chí Nguyễn Văn Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ,
              Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy quán triệt Kết luận 05-KL/TU
 

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức; đồng chí Trần Quốc Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt các văn bản, Hội nghị đã tập trung thảo luận các nội dung, phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện trên địa bàn huyện.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Hữu Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện Kết luận 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thật nghiêm túc, bài bản, thận trọng, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Các cơ quan từ huyện đến cơ sở rà soát, đánh giá chính xác, khách quan chất lượng cán bộ hiện có, xây dựng đề án sát đúng, phù hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đảng ủy Thị trấn Hương Khê và các xã liên quan, đảng ủy các đơn vị đóng trên địa bàn xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU; tổ chức quán triệt, học tập và tuyên truyền Nghị quyết sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; thành lập Ban Chỉ đạo của huyện, chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị trấn xây dựng đề án và triển khai thực hiện hiệu quả.

Về tổ chức kỷ niệm 150 năm thành lập huyện Hương Khê, trên cơ sở Chỉ thị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên và nhân dân lập thành tích chào mừng kỷ niệm 150 năm thành lập huyện. Thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm dự kiến vào quý IV năm 2017.

Trần Quốc Bảo


    Ý kiến bạn đọc