Hương Khê thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân
EmailPrintAa
15:07 23/05/2019

Với đặc thù là một huyện miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, việc duy trì và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là một thách thức đối với huyện Hương Khê. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, công tác bảo hiểm y tế của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2018

Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tham gia bảo hiểm y tế. Bảo hiểm Xã hội và Đài truyền thanh - Truyền hình huyện phối hợp phát thanh định kỳ mỗi tuần 02 số về chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; cấp phát tờ rơi, tờ gấp, ấn phẩm có nội dung tuyên truyền về bảo hiểm y tế học sinh, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Năm 2015, huyện tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu về Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế với hơn 3.000 bài dự thi. Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức hơn 30 hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên làm Đại lý thu bảo hiểm y tế nhân dân do Ủy ban nhân dân xã, Hội Nông dân, Hội phụ nữ và Bưu điện giới thiệu; tổ chức ký kết các quy chế, chương trình phối hợp với các ngành như: Thuế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an huyện, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện…

Các đại biểu dự Hội nghị đánh giá thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2018, quý I/2019

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, số người tham gia bảo hiểm y tế ở huyện Hương Khê ngày càng tăng. Tính đến hết cuối năm 2018, huyện Hương Khê có 89.124 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 90,1%; cấp thẻ bảo hiểm y tế đầy đủ cho đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% như: Hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em đưới 6 tuổi… Ngoài ra, phối hợp rà soát cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng được ngân sách tỉnh hỗ trợ như: Người từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi, hộ gia đình nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình.

Công tác quản lý và sử dụng bảo hiểm y tế đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình. Công tác khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế được quan tâm. Số bệnh nhân được khám chữa bệnh có thẻ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn trước.

Tuy vậy, ở một số địa phương, nhận thức của cấp ủy, chính quyền về việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế còn hạn chế; một bộ phận nhân dân chưa hiểu rõ sự khác nhau giữa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với các loại hình bảo hiểm thương mại khác, còn trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước. Chất lượng khám, chữa bệnh, cơ sở vật chất, trang thiết bị ở các cơ sở y tế nhìn chung chưa đáp ứng nhu cầu, nhất là y tế tuyến xã. Đội ngũ y bác sĩ còn thiếu, đặc biệt là các chuyên khoa đầu ngành. Vẫn còn tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng bảo hiểm y tế. Một số doanh nghiệp, hợp tác xã không đóng hoặc đóng không đầy đủ, không đúng với mức thu nhập cho lao động làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động...

Thời gian tới, để thực hiện lộ trình bảo hiểm toàn dân, cấp ủy, chính quyền huyện Hương Khê tập trung chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa, trách nhiệm thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, từ đó tham gia với tinh thần tự nguyện, tự giác cao. Củng cố hệ thống bảo hiểm xã hội theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp; quản lý chặt chẽ, hạn chế tình trạng lạm dụng dịch vụ, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh, bảo đảm an toàn và hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ấy phương châm phục vụ là chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thiết lập cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ cho công tác quản lý, giải quyết tốt chế độ chính sách cho đối tượng tham gia. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh từ tuyến cơ sở đến tuyến huyện, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế khi khám bệnh.

Phạm Thị Sâm - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Khê


    Ý kiến bạn đọc