Hương Khê tổ chức học tập, quán triệt Kết luận 120-KL/TW, Chỉ thị 06-CT/TU, Nghị quyết 01-NQ/HU
EmailPrintAa
17:57 15/04/2016

Ngày 13/4/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế Dân chủ cơ sở; Chỉ thị 06-CT/TU, ngày 14/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Nghị quyết 01-NQ/HU, ngày 16/03/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

 

 

                                      Các đại biểu dự hội nghị

 

Tham dự hội nghị có 353 đại biểu là cán bộ cốt cán trong toàn huyện đến từ 43 tổ chức cơ sở đảng. Tại hội nghị, các đại biểu đã được các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy giới thiệu, quán triệt những nội dung cốt lõi trong công tác xây dựng và thực hiện quy chế Dân chủ cơ sở, công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai Kế hoạch và Chương trình hành động thực hiện các kết luận, chỉ thị và nghị quyết nói trên; thảo luận về những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đinh Hữu Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện giao cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền; tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung Kết luận 120-KL/TW, Chỉ thị 06-CT/TU, Nghị quyết 01-NQ/HU trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Nâng cao hiệu quả, năng lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp của huyện và các chủ trương, chính sách khác trên lĩnh vực nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới. Quan tâm làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời và đúng quy định; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Lê Thị Hồng Ngọc (Huyện ủy Hương Khê)


    Ý kiến bạn đọc