Hương Khê tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội Trung ương 7 khóa XII và các nghị quyết của Tỉnh ủy
EmailPrintAa
17:14 24/07/2018

Ngày 23/7/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII và các nghị quyết số 07, 08, 09 của Tỉnh ủy cho đội ngũ cán bộ cốt cán trong toàn huyện.

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Xuân Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy quán triệt những nội dung quan trọng, cốt lõi của Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đồng thời nhấn mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ của Huyện trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Việt, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và đồng chí Trần Quốc Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 18/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệ p đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 19/5/2018 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Báo cáo viên quán triệt nghị quyết

Hội nghị dành thời gian thảo luận về những vấn đề trọng tâm cần quan tâm để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết sát với tình hình thực tiễn huyện Hương Khê.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Hữu Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy; yêu cầu các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, Báo cáo viên cấp huyện có kế hoạch cụ thể triển khai, phổ biến sâu rộng đến các tổ chức, đảng viên và quần chúng nhân dân. Các đơn vị xây dựng chương trình hành động, đề án cụ thể để thực hiện các nghị quyết cho phù hợp với địa phương, đơn vị. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng Đảng, trưởng các đoàn công tác chỉ đạo cơ sở có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Nhân dịp Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy nêu một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của Huyện trong thời gian tới: Tập trung phát triển sản xuất; triển khai xây dựng, hoàn thành các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, đ khu xử lý rác thải tập trung;  khắc phục hậu quả bão số 3 và ứng phó với mưa lũ sắp tới; tiếp tục tập trung xây dựng nông thôn mới, nhất là xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu; chuẩn bị tốt để diễn tập khu vực phòng thủ huyện; tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

Hồng Ngọc - K iều Hằng    Ý kiến bạn đọc