Huyện Can Lộc: Lấy ý kiến đảng viên về sáp nhập xã
EmailPrintAa
15:01 13/03/2019

Trong hai ngày 09 và 10/3/2019, Đảng ủy xã Khánh Lộc đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và Đề án sáp nhập xã của Ủy ban nhân dân huyện. Đồng chí Đặng Trần Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện dự, trực tiếp quán triệt nội dung Nghị quyết số 37-NQ/TW, chủ trương của huyện và các bước triển khai thực hiện.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đảng viên tham gia nhiều ý kiến phát biểu về dự thảo Đề án sáp nhập xã Khánh Lộc với xã Vĩnh Lộc; thể hiện sự đồng tình cao với việc sáp nhập xã, bởi hai xã có đặc điểm tương đồng về địa hình, truyền thống lịch sử, văn hóa và đã có sự gắn bó trong suốt chiều dài phát triển. Nhiều đảng viên phân tích sâu sắc về lịch sử, thực tiễn tình hình, xu thế phát triển của xã. Các đảng viên đã bỏ phiếu, tán thành việc sáp nhập xã lấy tên là Khánh Vĩnh, trụ sở đặt tại Khánh Lộc.

Trước đó, xã Khánh Lộc và xã Vĩnh Lộc đã tổ chức họp, thành phần gồm cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, bí thư, thôn trưởng, trưởng các chi hội đoàn thể thôn để quán triệt và lấy ý kiến về việc sáp nhập xã.

Tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đề án nhập xã nhằm phát huy tối đa dân chủ, tôn trọng ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên. Các ý kiến góp ý giúp huyện Can Lộc sớm hoàn thiện đề án trước khi trình các cơ quan có thẩm quyền. Thông qua việc triển khai lấy ý kiến góp ý, các cấp ủy huyện Can Lộc tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về Nghị quyết Trung ương 6 và Nghị quyết số 37-NQ/TW, tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị.

Võ Quang Đạt - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc


    Ý kiến bạn đọc