Huyện Đức Thọ hỗ trợ, động viên, nâng cao đời sống đoàn viên, người lao động
EmailPrintAa
11:28 31/05/2022

Huyện Đức Thọ hiện có 89 tổ chức công đoàn cơ sở với 4.808 đoàn viên, người lao động, trong đó có 13 doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định với 2.083 người lao động thường xuyên. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Đức Thọ đã tập trung chỉ đạo tổ chức nhiều phong trào thi đua và hỗ trợ, động viên, từng bước nâng cao đời sống đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn.

Huyện Đức Thọ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và  “Tháng Công nhân”; biểu dương các doanh nghiệp và người lao động, tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu năm 2022

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp ủy; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, các tổ chức Công đoàn, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Huyện đã nỗ lực, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh với mục tiêu “Chăm lo việc làm, đời sống của người lao động, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”.

Nhìn chung, các cấp Công đoàn thường xuyên làm tốt công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, công chức, viên chức chức, người lao động; kịp thời hỗ trợ đoàn viên hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo... Từ đầu năm 2022 đến nay, Huyện đã tổ chức trao 193 suất quà trị giá trên 124 triệu đồng, hỗ trợ 01 nhà “Mái ấm Công đoàn” trị giá trên 150 triệu đồng cho đoàn viên hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý kịp thời những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các quy định pháp luật đối với người lao động, từng bước tháo gỡ khó khăn, ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh.

Liên đoàn Lao động huyện đã phát động, hưởng ứng nhiều phong trào thi đua có ý nghĩa, được đông đảo đoàn viên tích cực hưởng ứng, như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Triển khai Chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đàn Lao động Việt Nam phát động, đã thu hút 700 lượt đoàn viên, người lao động tham gia... Phong trào “Đoàn viên công đoàn chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tạo sức lan tỏa, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên Công đoàn cơ sở với những việc làm thiết thực cụ thể như tổ chức “Ngày chủ nhật xanh”, tham gia trồng cây, chỉnh trang khuôn viên, nhà cửa nhằm hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới sớm đạt các tiêu chí theo kế hoạch đề ra với hơn 550 ngày công lao động.

Tuy vậy, một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Công đoàn, nên triển khai một số hoạt động thiếu chiều sâu, hiệu quả thấp. Kinh phí để hỗ trợ đoàn viên, người lao động còn hạn chế. Một bộ phận đoàn viên Công đoàn chưa tích cực tham gia các phong trào do tổ chức Công đoàn các cấp phát động.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động Công đoàn, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền huyện Đức Thọ cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quyền lợi, chế độ của người lao động, đặc biệt là Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 nhằm đảm bảo quyền lợi, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua. Chỉ đạo Công đoàn các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đơn vị sử dụng lao động vi phạm các quy định lao động, an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời, biểu dương, khen thưởng các đoàn viên có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác; hỗ trợ các đoàn viên hoàn cảnh khó khăn.

Phan Thị Thanh Tâm (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Thọ )


    Ý kiến bạn đọc