Huyện Đức Thọ triển khai thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã
EmailPrintAa
18:00 27/09/2019

Huyện Đức Thọ có diện tích tự nhiên 203 km2, 28 đơn vị hành chính (27 xã, 01 thị trấn), dân số 103.000 người. Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt các nghị quyết, kết luận của Tỉnh

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021; thành lập 09 tổ công tác lãnh đạo, chỉ đạo sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; xây dựng Đề án, Phương án sáp nhập 21 xã, thị trấn để hình thành 09 đơn vị hành chính mới: Sáp nhập xã Đức Lạc và xã Đức Hòa; xã Đức Quang và xã Đức Vĩnh; xã Đức Tùng và xã Đức Châu; xã Đức An và xã Đức Dũng; xã Đức Lập và xã Đức Long; xã Đức Yên và thị trấn Đức Thọ; xã Đức La, xã Đức Nhân và xã Bùi Xá; xã Đức Lâm, xã Đức Thủy và xã Trung Lễ; xã Đức Thanh, xã Thái Yên và xã Đức Thịnh; theo đó giảm 12 đơn vị hành chính, dự tính hằng năm giảm chi ngân sách thường xuyên trên 42 tỷ đồng. Huyện đã tổ chức các hội nghị thảo luận, lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và người dân, kết quả 99,73% số người được lấy ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu đã đồng ý với phương án nêu trên.

Cử tri thôn Long Lập, xã Đức Long bỏ phiếu về việc sáp nhập xã

Bên cạnh thuận lợi và đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân là cơ bản, thì vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc: Đức Thọ có số lượng đơn vị hành chính cấp xã sáp nhập nhiều nhất tỉnh, trong lúc thời gian chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang cận kề. Theo phương án sáp nhập, toàn huyện dôi dư trên 300 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, nên việc bố trí cán bộ trong thời gian tới hết sức khó khăn. Nếu không có phương án quản lý, sử dụng hợp lý thì cơ sở vật chất các xã sau sáp nhập có thể sẽ xuống cấp, lãng phí...

Thời gian tới, để thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ chỉ đạo tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Rà soát, tính toán cụ thể chế độ cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã để tuyên truyền, vận động các đối tượng nghỉ hưu, nghỉ công tác hưởng chính sách. Đánh giá, nhận xét, lấy phiếu tín nhiệm; xây dựng cơ cấu, phương án tổ chức bộ máy, tiến hành, lựa chọn đội ngũ cán bộ của các xã sáp nhập theo quy định. Việc tiến hành đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, thận trọng trong công tác sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ đủ tiêu chuẩn, năng lực, gần dân, sâu sát địa bàn để đảm đương công việc lãnh đạo, quản lý sau sáp nhập. Xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể và sử dụng cơ sở vật chất, tránh lãng phí, xuống cấp. Rà soát, kiểm tra tình tình tài chính, ngân sách của các xã trong diện sáp nhập; tránh lợi dụng sáp nhập để kê khai không chính xác, làm thất thoát...

Để thực hiệu có hiệu quả các nội dung trên, huyện Đức Thọ đề xuất Trung ương và Tỉnh tiếp tục có chính sách giải quyết cán bộ dôi dư do sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, nhất là đối với địa phương có nhiều đơn vị sáp nhập. Đối với huyện Đức Thọ, trước mắt chưa cắt giảm ngân sách và tiếp tục cân đối số ngân sách chi thường xuyên theo số lượng đơn vị hành chính hiện tại từ nay đến hết năm 2024 để Huyện có điều kiện cân đối ngân sách trợ cấp cho số cán bộ, công chức dôi dư chưa sắp xếp được..., đồng thời nhằm hỗ trợ các xã có ngân sách xử lý một phần các khoản nợ hiện tại (nợ xây dựng cơ bản, nợ chi thường xuyên). Việc cân đối ngân sách chi thường xuyên theo số lượng đơn vị hành chính sẽ thực hiện vào năm 2025, sau khi hệ thống chính trị của các đơn vị hành chính cấp xã hoạt động ổn định.

Phan Tiến Đạt

Phó Chánh Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện Đức Thọ


    Ý kiến bạn đọc