Huyện Hương Sơn: Tọa đàm kỷ niệm 70 năm Bác Hồ viết bài báo “Dân vận”; 89 năm ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng cấp ủy
EmailPrintAa
07:30 16/10/2019

Chiều ngày 11/10/2019, Huyện ủy Hương Sơn tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ viết bài báo “Dân vận”, 20 năm “Ngày dân vận của cả nước” (15/10/1999 - 15/10/2019) và 89 ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng cấp ủy. Tham dự tọa đàm có đồng chí Phan Cao Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Trần Văn Kỳ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn.

Các đại biểu dự Tọa đàm

Cách đây tròn 70 năm, ngày 15/10/1949, trong thời điểm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn chuyển từ cầm cự sang những chiến dịch phản công lớn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo “Dân vận” với bút danh “X.Y.Z” đăng trên báo Sự thật, khẳng định công tác dân vận là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Bài báo “Dân vận” đã trở thành cơ sở lý luận để Đảng, Nhà nước ta đề ra nhiều chủ trương, chính sách về công tác dân vận. Quán triệt và thấm nhuần tư tưởng của Bác trong bài báo “Dân vận”, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể huyện Hương Sơn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác dân vận và đạt được thành tựu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Phan Cao Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: Buổi tọa đàm là dịp để cấp ủy đảng, chính quyền huyện Hương Sơn nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về những giá trị lý luận và thực tiễn của bài báo “Dân vận” gắn kỷ niệm ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng cấp ủy. Đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng các cấp tiếp tục tập trung nghiên cứu, thảo luận để làm sáng tỏ hơn nữa những luận điểm, những mệnh đề, những tư tưởng cốt lõi nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài báo “Dân vận”, từ đó rút ra được những bài học, ý nghĩa to lớn đối với thực tiễn công tác dân vận nói riêng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nói chung. Đồng thời có các giải pháp thiết thực để tăng cường công tác dân vận góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới.

Với 09 bài tham luận, Tọa đàm giúp các đại biểu có cái nhìn khá toàn diện về tình hình và kết quả nổi bật công tác dân vận của Đảng bộ huyện Hương Sơn thời gian qua trên các lĩnh vực; đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, như: Một số địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao, chưa đánh giá và dự báo cụ thể diễn biến, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân; có lúc, có nơi chưa coi trọng công tác dân vận… Những ý kiến tâm huyết của các đại biểu đã cung cấp những kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác vận động quần chúng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phát biểu kết thúc buổi tọa đàm, đồng chí Trần Văn Kỳ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận những kết quả trong công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện trong thời gian qua; yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, địa phương, đơn vị, cán bộ và Nhân dân tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới; củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tăng cường công tác dân vận hiệu quả, góp phần xây dựng Hương Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2020.

Lê Thị Thư (Ban Dân vận Huyện ủy Hương Sơn)


    Ý kiến bạn đọc