Huyện Kỳ Anh tập trung thực hiện công tác xây dựng Đảng
EmailPrintAa
17:09 17/10/2023

Chiều ngày 16/10/2023, Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh làm việc với Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các xã trên địa bàn để đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm; định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Các đại biểu dự H ội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác xây dựng Đảng; chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, đạt kết quả khá toàn diện; tỷ lệ đảng viên tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị đạt trên 90%. Hệ thống chính trị được củng cố; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên. Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đúng quy định, chú trọng phát triển đảng viên; thành lập 02 đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, 06 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nâng tổng số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở là 282 chi bộ, kết nạp 112 đảng viên (đạt 74% kế hoạch năm). Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã tiến hành kiểm tra đối với 98 tổ chức đảng và 44 đảng viên; giám sát 45 tổ chức đảng và 54 đảng viên, xem xét thi hành kỷ luật 32 đảng viên vi phạm. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từng bước đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, phù hợp với thực tiễn và hiệu quả hơn.

Đại diện xã phát biểu

Tại buổi làm việc, đảng ủy các xã đã nêu một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất trong công tác xây dựng Đảng tại địa phương, như: Hạn chế về nguồn bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, nhất là đối với các chi bộ nông thôn; công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa còn hạn chế; đội ngũ bí thư, phó bí thư các chi bộ nông thôn chủ yếu là người cao tuổi, cán bộ về hưu nên hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; công tác kiểm tra, giám sát ở một số đơn vị ở cơ sở chưa kịp thời…

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy đã trao đổi về một số nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời định hướng một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Đồng chí Trần Thành Nam, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,

Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Thành Nam, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận sự đoàn kết, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ và những kết quả đạt được của cấp ủy cơ sở trong thời gian qua, chia sẻ với khó khăn của địa phương; trực tiếp giải đáp một số nội dung, đồng thời đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn, phối hợp xử lý kiến nghị của các xã; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo cáo, tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy xem xét. Thời gian tới, các địa phương cần tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, bổ cứu chương trình, kế hoạch công tác để triển khai thực hiện nhiệm vụ, tránh chồng chéo, bị động và bỏ sót nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tăng cường chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy các cấp, cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, khắc phục tình trạng sinh hoạt chi bộ nặng về đánh giá tình hình, bàn nhiệm vụ chuyên môn; mỗi năm các chi bộ phấn đấu ít nhất tổ chức từ 2 - 3 cuộc sinh hoạt chuyên đề về xây dựng đảng. Tập trung công tác đào tạo nguồn, phát triển đảng viên, đặc biệt là những xã tỉ lệ kết nạp đảng viên còn thấp. Triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng thực chất việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. Rà soát các kết luận kiểm tra, giám sát để triển khai khắc phục dứt điểm, nhất là về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ đảng vụ, quản lý tài chính Đảng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là vận động đoàn viên, hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, hưởng ứng và thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện công trình, dự án trên địa bàn. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy xây dựng kế hoạch, kiểm tra, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho Đảng ủy các xã, đồng thời tham mưu các giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng tại cơ sở.

Lê Thùy Linh ( Văn phòng Huyện ủy Kỳ Anh )


    Ý kiến bạn đọc