Huyện Kỳ Anh tổ chức hiệp thương lần ba, lập danh sách bầu cử đại biểu HĐND huyện
EmailPrintAa
16:28 19/04/2016

Sáng ngày 15/4/2016, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kỳ Anh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

 

                       Thảo luận, thông qua danh sách người ứng cử

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi làm việc đối với 80 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hội nghị thảo luận về các trường hợp có đơn xin không tiếp tục ứng cử và đi đến thống nhất danh sách 64 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong đó: Nữ 23 người, chiếm 35%; trẻ 21 người, chiếm 32%; ngoài đảng 4 người, chiếm 6,15%; tái cử 9 người, chiếm 14%. Có 08 đơn vị bầu cử tương ứng với 08 khu vực bỏ phiếu, số dư bầu cử tối thiểu tại mỗi đơn vị bầu cử là 03 người, để bầu 40 đại biểu vào Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hội nghị hiệp thương lần ba được Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kỳ Anh tổ chức thành công, là cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo của cuộc bầu cử. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cùng các ban, ngành đoàn thể cấp huyện sẽ phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh tuyên truyền để cử tri  lựa chọn được những người có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

  Trần Mạnh Hải (Đài TT-TH  huyện Kỳ Anh)


    Ý kiến bạn đọc