Huyện Nghi Xuân đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng 10 tháng đầu năm 2021
EmailPrintAa
17:09 17/11/2021

Sáng ngày 16/11/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Xuân đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng 10 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm 2021 và cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu dự Hội nghị

Trong 10 tháng năm 2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng với sự nỗ lực, chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngay từ tháng đầu của năm và được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, huyện Nghi Xuân đã đạt được những kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân bằng 103,94% kế hoạch, tăng trên 277ha so với cùng kỳ năm 2020; năng suất các loại cây trồng tăng từ 10 - 15% so với cùng kỳ. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được tập trung cao. Toàn huyện thành lập mới 10 mô hình kinh tế (02 mô hình lớn, 02 mô hình vừa, 06 mô hình nhỏ), 02 tổ hợp tác, 02 hợp tác xã. Xây mới 08 công trình trường học, hoàn thành 02 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp phòng tránh bão, lũ tại các xã Xuân Viên, Xuân Lam; 7/15 xã có sản phẩm OCOP đạt chuẩn; toàn huyện làm được trên 10km đường giao thông, hơn 03 km rãnh thoát nước. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh giữ vững.

Các cấp ủy đảng kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của các cấp với nhiều hình thức phù hợp, qua đó nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tinh thần tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, kịp thời chấn chỉnh, xử lý sai phạm.

Thuyết minh tóm tắt Quy hoạch chi tiết xây dựng Đô thị Xuân An (giai đoạn 2) thuộc thị trấn Xuân An

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nông thôn mới đã đề ra trong năm 2021 và những năm tiếp theo; cho ý kiến về Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Xuân An (giai đoạn 2), Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị thương mại dịch vụ Nam Sông Lam, thị trấn Xuân An và các dự thảo: Quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, Quy định về một số chính sách đối với cán bộ, đảng viên, Quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Tấn Linh Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong thời gian vừa qua; đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Trước mắt, quyết liệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc xin, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Tập trung hoàn thành Đề án xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch, giai đoạn 2021 - 2025; chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân, làm tốt công tác phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách; bồi thường giải phóng mặt bằng triển khai các dự án; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; chăm lo công tác an sinh xã hội... Tiến hành kiểm điểm, phân loại, đánh giá tập thể, cá nhân cuối năm đúng quy định, thực chất; thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Nguyễn Thị Ngọc Trâm (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghi Xuân)


    Ý kiến bạn đọc