Huyện Nghi Xuân tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019
EmailPrintAa
15:12 16/01/2020

Huyện ủy Nghi Xuân vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Lãnh đạo huyện tặng Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm 2019

Theo báo cáo và các ý kiến tham luận, năm 2019, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của tỉnh, sự đồng lòng, chung sức của Nhân dân và doanh nghiệp, Đảng bộ huyện Nghi Xuân đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, hoàn thành kế hoạch đề ra: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,2%; tổng vốn đầu tư vào địa bàn trên 2.500 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 483,6 tỷ đồng. Triển khai thực hiện các giải pháp xây dựng Nghi Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2019 - 2025. Các xã, thị trấn phát động ra quân xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh; 03 xã Xuân Viên, Tiên Điền, Xuân Thành được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Các hoạt động văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 40 triệu/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,68%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, trọng tâm là các nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, 10, 11 khóa XII; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Mở 30 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện chính trị và ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Tập trung các công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai các bước sắp xếp các đơn vị hành chính đối với 04 xã, thị trấn. Kết nạp 54 quần chúng ưu tú vào Đảng; thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định công tác quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên và rà soát nhập phiếu đảng viên.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp chuyển biến chậm, hiệu quả thấp; áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất còn hạn chế; nhiều diện tích đất sản xuất bỏ hoang; lĩnh vực du lịch biển kém phát triển, chưa khai thác được tiềm năng, lợi thế. Phong trào xây dựng nông thôn mới có phần chững lại; tình trạng vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng chưa được xử lý triệt để. Việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết ở một số địa phương, đơn vị triển khai chậm, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Nắm dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân có lúc chưa kịp thời.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Tấn Linh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã phân tích, nêu một số bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Về nhiệm vụ, giải pháp năm 2020, Đồng chí đề nghị tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển sản xuất, đẩy mạnh phòng trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát huy tiềm năng lợi thế địa phương nhất là du lịch biển, du lịch văn hóa; tăng cường cải cách hành chính, thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng; quan tâm chất lượng giáo dục, y tế, các hoạt động an sinh xã hội. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020 và các sự kiện chính trị trọng đại và các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt các chỉ th , nghị quyết, văn bản mới của Trung ương và cấp ủy các cấp đảm bảo chất lượng, hiệu quả . kịp thời triển khai chuyên đề năm 2020 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; biên soạn Lịch sử Đảng bộ huyện Nghi Xuân giai đoạn 1995 - 2020. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và chuẩn bị tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2020 đảm bảo về diện tích, cơ cấu giống và lịch thời vụ; thực hiện tốt công tác quản lý, bình ổn giá cả thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đảm bảo mọi người, mọi nhà được vui Tết, đón Xuân đầm ấm, vui tươi.

Tạị Hội nghị, Huyện ủy Nghi Xuân đã tặng giấy khen cho 09 tập thể và 62 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Nguyễn Thị Ngọc Trâm - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghi Xuân


    Ý kiến bạn đọc