Huyện Thạch Hà lấy ý kiến phản biện các chính sách của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2011 - 2015
EmailPrintAa
17:00 21/09/2016

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Thạch Hà vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến phản biện các chính sách của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2011- 2015.
 
Các đại biểu dự Hội nghị  

Giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015, đã có tổng cộng 10 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Triển khai thực hiện các chủ trương của tỉnh, trên địa bàn huyện Thạch Hà đã có 9.129 hộ dân; 339 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ, qua đó đã giải quyết việc làm cho trên 14.194 lao động tại địa phương. Tổng kinh phí được thực hiện từ nguồn ngân sách hỗ trợ của tỉnh trên 34,6 tỷ đồng; ngân sách huyện trên 7,9 tỷ đồng và ngân sách xã là 3 tỷ 248 triệu đồng.

Tại hội nghị, có nhiều ý kiến góp ý, kiến nghị, đề xuất về việc sửa đổi một số chính sách hỗ trợ của tỉnh sao cho phù hợp và hiệu quả hơn, như sửa đổi một số nội dung trong Quyết định 3330 ngày 03/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định cơ chế hỗ trợ khuyến khích các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014. Một số ý kiến cho rằng Ủy ban nhân dân tỉnh nên nghiên cứu nâng mức hỗ trợ đối với các đơn vị đã được th hưởng chính sách; mở rộng phạm vi hỗ trợ, đối tượng áp dụng; chỉ nên đề ra các điều kiện được hưởng, trên cơ sở đó huyện đối chiếu, phân bổ nguồn cho xã. Sửa đổi mục b khoản 04 điều 1 hỗ trợ các xã dưới 07 tiêu chí. Về Quyết định 140 ngày 22/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ các tổ chức, đơn vị thí điểm triển khai thực hiện mô hình phát triển nuôi cá bơn, cá mú, bào ngư, tôm chất lượng cao và hỗ trợ sản xuất giống năm 2015: Nên bổ sung chính sách hỗ trợ cho cá nhân, hộ gia đình tham gia nuôi trồng để hưởng thụ chính sách như các doanh nghiệp; đề nghị giải ngân hết số tiền còn lại cho Công ty Như Nam, Công ty Thành Vinh, hỗ trợ đầu ra cho các doanh nghiệp… Về Nghị quyết 90/2014 và Nghị quyết 157/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh: Nên đa dạng hóa các loại hình hỗ trợ, sớm ban hành văn bản hướng dẫn đ thuận tiện và kịp thời trong việc thực hiện Nghị quyết…

Xem xét ý kiến đề xuất của các địa phương, các ngành có liên quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch Hà sẽ tổng hợp, báo cáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, kiến nghị bổ sung, hoàn thiện các chính sách nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời gian tới.

Nguyễn Thị Thúy Quỳnh - Đài TT- TH Thạch Hà


    Ý kiến bạn đọc