Huyện Thạch Hà sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã
EmailPrintAa
16:01 09/01/2020

Thực hiện Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14, ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, vừa qua, huyện Thạch Hà đã tiến hành sáp nhập 15 đơn vị hành chính thành 6 đơn vị hành chính mới. Đến nay, Huyện đã quyết định chuyển giao tổ chức Đảng, đảng viên, thành lập đảng bộ cơ sở; các địa phương tiến hành lễ công bố thành lập các đơn vị hành chính mới

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Thạch Hà tặng hoa chúc mừng lãnh đạo xã Tân Lâm Hương

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, kết luận, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy về chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Các phòng, ban liên quan xây dựng tài liệu tuyên truyền, các địa phương tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống truyền thanh; tổ chức họp ban chấp hành đảng bộ xã, các tổ chức đoàn thể, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân các xã, thị trấn, 15 xã, thị trấn thuộc diện sáp nhập để nắm tâm tư nguyện vọng, lấy ý kiến về chủ trương sáp nhập xã.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản và chuẩn bị bài bản, thận trọng quy trình các bước, chú trọng việc đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, công nợ, phương án giải quyết; chế độ, chính sách hiện hành đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách thuộc diện nghỉ công tác. Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng đoàn công tác của Huyện ủy chỉ đạo cơ sở trực tiếp gặp gỡ trao đổi với từng đồng chí cán bộ chủ chốt cấp xã, vận động cán bộ nghỉ trước tuổi, ưu tiên bố trí các vị trí công tác cho cán bộ trẻ.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng khung kế hoạch thực hiện, thống nhất chọn một số xã làm điểm. Ban Tổ chức Huyện ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn đảng ủy 15 xã, thị trấn các nội dung chuẩn bị cho công tác chuyển giao tổ chức Đảng và đảng viên đồng thời hướng dẫn các đơn vị soát xét, bổ sung hồ sơ, chốt danh sách đảng viên, cập nhật dữ liệu, hoàn thiện các hạng mục hồ sơ đảm bảo khoa học, chính xác.

Về việc lấy phiếu đánh giá, nhận xét cán bộ, Ban Tổ chức Huyện ủy hướng dẫn thông kê dữ liệu thông tin cán bộ, niêm yết công khai kết quả đánh giá của đảng ủy đối với từng đối tượng trước khi lấy phiếu tín nhiệm nơi cư trú, nơi công tác; tổng hợp đơn đề xuất nguyện vọng cá nhân của cán bộ, công chức tại 15 xã, thị trấn thuộc diện sáp nhập, có 29 người có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưởng chính sách thôi việc (22 cán bộ, 07 công chức).

Để chuẩn bị cho việc sáp nhập, toàn Huyện đã tiến hành lấy phiếu đánh giá, nhận xét đối với 395 chức danh thông qua 7 kênh đánh giá gồm tự đánh giá, qua hội nghị ban chấp hành Đảng bộ xã, đánh giá tại nơi công tác, nơi cư trú; đánh giá của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội cấp huyện; đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; đánh giá của đoàn công tác phụ trách đối với các xã thuộc diện sáp nhập. Nhìn chung, công tác đánh giá cán bộ đảm bảo đúng quy trình, đối tượng, thành phần, quan điểm chỉ đạo, có sự tham dự, chỉ đạo của đoàn công tác Ban thường vụ Huyện ủy.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định thành lập 100 tổ công tác với 312 người chỉ đạo, giám sát việc lấy phiếu đánh giá, nhận xét nơi cư trú đối với chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý trên địa bàn huyện và cán bộ, công chức các xã, thị trấn sáp nhập, giai đoạn 2019 - 202, tổng cộng 180 đồng chí.

Công bố thành lập xã Việt Tiến

Từ kết quả này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã biểu quyết thống nhất phương án thành lập 06 đảng bộ mới, phương án chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên; thành lập 05 đảng bộ xã và 01 đảng bộ Thị trấn, được sáp nhập từ 15 đảng bộ xã, thị trấn, gồm có 148 chi bộ trực thuộc với tổng số đảng viên 4.015 đồng chí. Trong đó Đảng bộ xã Việt Tiến, có 26 chi bộ, 746 đảng viên, được sáp nhập từ 03 đảng bộ cũ là Đảng bộ xã Phù Việt, Đảng bộ xã Việt Xuyên, Đảng bộ xã Thạch Tiến. Các địa phương liên quan đã thực hiện đầy đủ quy trình nhân sự 4 bước theo Kết luận số 144-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 2453-CV/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về bổ cứu các nội dung thực hiện Kết luận số 144-KL/TU một cách dân chủ, công khai, minh bạch trong sắp xếp bộ máy, công tác cán bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các quyết định thành lập đảng bộ cơ sở, Quyết định chuyển giao tổ chức Đảng, đảng viên, Quyết định chỉ định Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư đối với 6 đơn vị hành chính mới.

Đến thời điểm này, các xã, thị trấn trong diện sáp nhập đã tổ chức lễ công bố thành lập đơn vị hành chính mới và tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân để bầu các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, trưởng, phó các ban hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân theo luật định.

Thời gian tới, các địa phương tiếp tục tuyên truyền về chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy các đơn vị hành chính cấp xã theo tinh thần Kết luận số 144-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản có liên quan; thực hiện kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ công chức dôi dư nghỉ do sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng thời bố trí cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo khác để các địa phương sau sáp nhập đi vào hoạt động ổn định.

Phan Thị Hương - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà


    Ý kiến bạn đọc