Huyện Thạch Hà thực hiện đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân
EmailPrintAa
16:47 11/08/2020

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Quyết định số 657-QĐ/TU, ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, ngày 26/4/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà đã ban hành Quyết định số 1675-QĐ/HU về Quy chế đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn huyện Thạch Hà, đồng thời chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các phòng, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà tổ chức hội nghị đối thoại với bí thư chi bộ và cán bộ cơ sở (tháng 7 năm 2020)

Trước các cuộc đối thoại, người đứng đầu là đồng chí bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp chuẩn bị kỹ nội dung, các thông tin cần thiết trên các lĩnh vực; phân công trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân có liên quan cập nhật các chủ trương, chính sách để có cơ sở trả lời cụ thể, chính xác những vấn đề Nhân dân có ý kiến. Sau đối thoại, các cấp ủy phân công bộ phận chuyên môn xác minh, phối hợp xử lý rõ các kiến nghị.

Trong hai năm 2018 và 2019, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tổ chức 211 cuộc đối thoại với 15.798 người tham gia, 2.712 lượt ý kiến. Đầu năm 2020 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức đối thoại với trên 300 cán bộ thôn, tổ dân phố; 13 xã, thị trấn đã tổ chức 30 cuộc đối thoại với trên 2.300 người tham gia, 400 lượt ý kiến. Ở các cuộc đối thoại cấp thôn đều mời trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng các ban, ngành cấp huyện; một số địa phương mời đại diện các sở, ngành cấp tỉnh và các thành phần khác tùy vào lĩnh vực, nội dung đối thoại. Những câu hỏi vượt quá thẩm quyền của cơ sở đã được phòng, ngành cấp huyện trực tiếp trả lời. Nhờ vậy, cán bộ, lãnh đạo cấp trên có thể nắm chắc tình hình của cơ sở, từ đó tham mưu các chủ trương, chính sách, giải pháp sát đúng hơn. Việc tổ chức tốt các hội nghị đối thoại đã góp phần tạo sự đồng thuận, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đưa Thạch Hà trở thành huyện thứ tư trong tỉnh đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Xã Việt Tiến là một trong những địa phương có cách làm bài bản trong công tác đối thoại nhờ sự chủ động trong xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, phân công trách nhiệm theo đúng thẩm quyền, lĩnh vực. Từ năm 2018 đến nay, xã đã tổ chức 22 cuộc đối thoại tại xã và thôn. Ngoài tổ chức đối thoại định kỳ, xã còn tổ chức các cuộc đối thoại chuyên đề, đối thoại khi có những vấn đề Nhân dân thực sự quan tâm, trong đó năm 2019 tổ chức đối thoại với 99 hộ dân ở hai thôn Việt Yên và Tân Long đã tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về chủ trương thực hiện Dự án nâng cấp Quốc lộ 15B đoạn từ Ngã Ba Giang đi Đồng Lộc.

Người dân thôn Vĩnh Long, xã Thạch Khê phát biểu kiến nghị tại cuộc đối thoại do cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức thực hiện quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân ở một số địa phương chưa thường xuyên. Công tác phối hợp của cấp ủy, chính quyền, các ngành trong phân công chuẩn bị nội dung, trả lời đối thoại chưa chặt chẽ. Việc xử lý những kiến nghị, đề xuất của Nhân dân sau đối thoại có nơi, có lúc chưa triệt để. Vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc giải quyết những kiến nghị của người dân chưa rõ nét. Người đứng đầu một số cấp ủy chưa phát huy được vai trò trong việc chuẩn bị nội dung, điều hành, tổ chức hội nghị đối thoại, thậm chí có nơi còn có biểu hiện né tránh những vấn đề người dân bức xúc.

Thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền ở huyện Thạch Hà sẽ tiếp tục tuyên truyền, đưa việc đối thoại vào chương trình công tác; chuẩn bị chu đáo, tổ chức đối thoại bám sát yêu cầu thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị; xử lý, trả lời kịp thời những kiến nghị của Nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát, gắn việc tổ chức đối thoại với thực hiện các quy định của Trung ương, của Tỉnh về quy chế nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân; nâng cao vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trước và sau đối thoại để ngày càng hoàn thiện, nâng cao chất lượng, tính thiết thực các cuộc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân.

Phan Thị Hương (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà)


    Ý kiến bạn đọc