Huyện Thạch Hà: Tích cực chuẩn bị tổ chức đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
EmailPrintAa
17:11 24/03/2021

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của cấp ủy đảng, Kế hoạch số 461/KH-BTV, ngày 09/11/2020 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thạch Hà đã ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội, phát động các phong trào thi đua cao điểm chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Thạch Hà lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lãnh đạo xã tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN xã Thạch Văn nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thạch Hà đã chỉ đạo các cấp hội cơ sở hoàn thành hội nghị chi hội nhiệm kỳ, kiện toàn nhân sự Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và một số xã; hướng dẫn các cấp hội chuẩn bị các nội dung chuẩn bị đại hội, lựa chọn và tổ chức chỉ đạo thành công đại hội điểm tại Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạch Văn.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội của hội liên hiệp phụ nữ các địa phương được tiến hành chu đáo, đáp ứng yêu cầu. Các cấp hội đã tổ chức 152 cuộc tuyên truyền cho hội viên phụ nữ thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, hệ thống loa phát thanh. Nội dung tuyên truyền chủ yếu về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, kế hoạch tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chi hội phụ nữ thôn Kim Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn giúp hội viên xây dựng vườn mẫu

Bên cạnh đó, Hội phụ nữ các cấp đã huy động hàng nghìn ngày công giúp hội viên nghèo, gia đình khó khăn chăm sóc cây trồng vụ xuân, làm nhà ở, trồng cây đầu năm, chỉnh trang vườn hộ, vệ sinh môi trường; tặng hàng trăm suất quà, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo, hộ gia đình khó khăn, tân binh lên đường nhập ngũ… Cụ thể, hội viên phụ nữ xã Thạch Thắng giúp hộ nghèo làm nhà ở; hội viên xã Thạch Văn, thị trấn Thạch Hà xây dựng các tuyến đường hoa; hội viên xã Lưu Vĩnh Sơn cắm biển các tuyến đường tự quản,... Tổng cộng, hội viên phụ nữ các xã, thị trấn đã ươm được hơn 20.000 bầu cây các loại (chủ yếu là chuỗi ngọc, hoa giấy), hướng dẫn 205 hộ phân loại và xử lý rác tại hộ gia đình, giúp 14 hộ xây dựng vườn mẫu, vận động và giúp đỡ 248 hộ chỉnh trang vườn, nhà ở.

Tuy vậy, công tác chuẩn bị nhân sự đại hội phụ nữ ở một số địa phương sau sáp nhập gặp khó khăn. Hiện tại, có 04 xã sau sáp vẫn còn 02 đồng chí phó chủ tịch hội, trong khi theo cơ cấu chỉ được bố trí 01 phó chủ tịch. Trong điều kiện, các xã vừa mới sáp nhập, các địa phương chưa bố trí, sắp xếp cán bộ, cấp trên chưa ban hành văn bản hướng dẫn để các địa phương có cơ sở, định hướng phương án nhân sự.

Sau thành công đại hội điểm xã Thạch Văn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã đánh giá, rút kinh nghiệm, hướng dẫn chuẩn bị chu đáo nhằm hoàn thành tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở trước tháng 6, tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Thạch Hà lần thứ XXIV trước tháng 8/2021.

Phan Thị Hương (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Hà)


    Ý kiến bạn đọc