Huyện ủy Can Lộc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đoàn công tác, tổ công tác
EmailPrintAa
22:20 14/02/2023

Chiều ngày 13/2/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đoàn công tác, tổ công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cơ sở năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Năm 2022, bám sát Chương trình công tác và sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, các đoàn, tổ công tác tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động bố trí thời gian, công việc, tích cực bám sát địa bàn được phân công, phụ trách, tham gia các cuộc họp của cơ sở, sinh hoạt chi bộ tại thôn, tổ dân phố; chọn những vấn đề cấp bách, quan trọng, tồn đọng, hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc để tập trung chỉ đạo, tìm biện pháp cùng địa phương tháo gỡ. Đa số các thành viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám nắm cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; kịp thời nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương; trực tiếp tham gia hoặc chỉ đạo cán bộ cơ quan hỗ trợ, góp ý kiến sát thực, hiệu quả cho cơ sở trên lĩnh vực chuyên môn. Hằng tháng, nhiều tổ đã có những kiến nghị, đề xuất về những vấn đề khó khăn, vướng mắc tại địa phương; trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện và các ngành liên quan kịp thời giải quyết. Hoạt động của các đoàn, tổ công tác đã góp phần vào kết quả của các địa phương trên các lĩnh vực.

Tuy vậy, một số thành viên chưa đảm bảo thời gian đi cơ sở, tham dự các cuộc họp của địa phương và sinh hoạt với các chi bộ thôn, tổ dân phố chưa nhiều; kết quả nắm tình hình ở địa bàn được phân công phụ trách chưa sâu sát, thiếu thường xuyên; chất lượng báo cáo của một số tổ chưa cao...

Đồng chí Võ Xuân Linh phát biểu

Kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Xuân Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận hiệu quả của các đoàn, tổ công tác. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, các đoàn, tổ công tác tích cực tham gia ý kiến với cấp ủy, chính quyền địa phương về các hoạt động trên các lĩnh vực, giúp cơ sở thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ. Chỉ đạo các địa phương tập trung rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng bộ địa phương đã đề ra; tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn xử lý các tồn đọng, vướng mắc, nhất là giúp đỡ, từng bước tháo gỡ những vấn đề, nội dung tồn đọng trên địa bàn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện. Thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy, chính quyền các địa phương để thực hiện nhiệm vụ; tích cực, chủ động tham gia sinh hoạt với địa phương, chi bộ; theo dõi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định, nắm rõ những khó khăn, vướng mắc, phản ánh kịp thời về Ban Thường vụ Huyện ủy để có hướng chỉ đạo, giải quyết.

Võ Quang Đạt (Văn phòng Huyện ủy Can Lộc)


    Ý kiến bạn đọc