Huyện ủy Can Lộc giao ban triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng
EmailPrintAa
16:30 08/03/2019

Chiều ngày 06/3/2019, Huyện ủy Can Lộc tổ chức giao ban triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Đặng Trần Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu dự họp
Theo báo cáo và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, trong quý I/2019, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác chính trị, tư tưởng được các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm chỉ đạo; kịp thời tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Ban Thương vụ Huyện ủy đã thẩm định, phê duyệt Đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6 khóa XII của các xã, thị trấn. Việc sắp xếp bố trí, bổ nhiệm, điều động cán bộ thuộc thẩm quyền đúng quy trình, quy định. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra. Hoạt động của hệ thống dân vận các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, kịp thời nắm dư luận xã hội, đời sống nhân dân. Cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Về công tác văn phòng cấp ủy, Văn phòng Huyện ủy tiếp tục bám sát chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy nắm tình hình và lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực.
Tuy nhiên, trong quý I công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác vẫn bộc lộ một số hạn chế, như: Công tác tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm chưa đồng đều giữa các địa phương. Công tác bồi dưỡng đối tượng đảng, kết nạp đảng viên mới còn khó khăn. Việc bổ sung dữ liệu đảng viên ở một số đảng bộ, chi bộ chưa kịp thời và đầy đủ. Việc giải quyết chế độ truy tặng huy hiệu đảng cho đảng viên đã từ trần vẫn còn một số vướng mắc. Giải quyết một số vấn đề bức xúc của nhân dân qua đối thoại ở một số xã chưa chuyển biến. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương chưa mạnh mẽ. Việc thực hiện thể thức văn bản theo hướng dẫn của Văn phòng Trung ương ở một số đơn vị chưa đảm bảo yêu cầu.
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu trong quý II, các địa phương, đơn vị tập trung tuyên truyền các lễ kỷ niệm và sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước; tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chú trọng theo dõi, phát hiện những quần chúng, nhân tố tích cực để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng; tặng huy hiệu Đảng đúng quy định. Chủ động nắm tình hình địa bàn; tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện và kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét kết luận, xử lý công minh, kịp thời theo quy định. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo; kịp thời xử lý những vấn đề nóng mà dư luận quan tâm, nhân dân bức xúc. Tập trung tuyên truyền, hoàn thiện đề án sáp nhập 04 xã thành 02 xã theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng và các đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Võ Quang Đạt - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc


    Ý kiến bạn đọc