Huyện uỷ Can Lộc tổ chức giao ban công tác kiểm tra, giám sát
EmailPrintAa
10:07 21/04/2016

Huyện uỷ Can Lộc vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2016 và soát xét tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

 

                                      Các đại biểu dự hội nghị

 

Trong Quý I, công tác kiểm tra, giám sát đã bám sát và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng trên địa bàn, trong đó tập trung cho công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cấp uỷ các cấp và Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ đã thi hành kỷ luật 20 đảng viên, trong đó: khiển trách 14, cảnh cáo 03, khai trừ 03; vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình 16, vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm 02, vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản 01, vi phạm khác 01; cấp thi hành kỷ luật: chi bộ 07, đảng ủy cơ sở 08, Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ kỷ luật 05 trường hợp.

Thảo luận tại hội nghị, nhiều ý kiến nêu những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong công tác kiểm tra, giám sát, như: Chưa tiến hành kiểm tra được nhiều tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; việc kỷ luật một số đảng viên chưa kịp thời; thủ lục, hồ sơ các cuộc kiểm tra chưa đầy đủ; giải quyết đơn thư chưa dứt điểm; còn có 10 đơn vị chưa thực hiện chế độ hỗ trợ đối với cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở theo Kết luận số 28-KL/TU, ngày 24/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; công tác kiểm tra, giám sát ở các đảng bộ khối cơ quan, trường học chưa được triển khai thường xuyên...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đặng Trần Phong, Phó Bí thư  Thường trực Huyện uỷ đánh giá cao những kết quả đã đạt được, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sơ tập trung cao cho công tác kiểm tra, giám sát phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; thực hiện đầy đủ chương trình, kế hoạch kiểm tra đã đề ra từ đầu năm; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa đơn thư vượt cấp.

Lương Hoàng (Huyện uỷ Can Lộc)


    Ý kiến bạn đọc