Huyện ủy Can Lộc tổ chức tập huấn nghiệm vụ kiểm tra, giám sát
EmailPrintAa
10:14 25/11/2015

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc vừa tổ chức Hội nghị tập nghị nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn huyện và cán bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở.

Học viên dự tập huấn đã được truyền đạt các chuyên đề: Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp; Công tác giám sát trong Đảng; Kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; Kỷ luật của Đảng và thi hành kỷ luật trong Đảng; Khiếu nại kỷ luật của Đảng; Giải quyết tố cáo tổ chức đảng và đảng viên; Công tác kiểm tra tài chính đảng và Kết luận số 28-KL/TU, ngày 24/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng.

Trực tiếp truyền đạt chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp và phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Gái, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thông báo một số tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quán triệt Kết luận số 28-KL/TU. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và các thành viên tiếp tục nắm vững Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương và Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương và Tỉnh ủy.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Gái - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

 phát biểu tại hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Trần Phong - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh, cấp huyện và cơ sở tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của huyện trên các lĩnh vực, nhất là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; việc chấp hành nguyên tắc, quy chế, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm..., trước mắt làm tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ bầu cử Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 Lương Hoàng - Huyện ủy Can Lộc


    Ý kiến bạn đọc