Huyện ủy Can Lộc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy
EmailPrintAa
09:08 28/08/2018

Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát má túy trong tình hình mới.

Các đại biểu dự Hội nghị

Theo báo cáo, trong 10 năm qua, cấp ủy huyện và cơ sở, ủy ban kiểm tra các cấp huyện Can Lộc đã ban hành 368 văn bản các loại về công tác kiểm tra, giám sát; ban hành quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các ban, ngành, đoàn thể; tiến hành kiểm tra 63 lượt tổ chức đảng, 45 lượt đảng viên; đã kiểm điểm, xử lý kịp thời các tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm, vi phạm. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành giám sát chuyên đề 78 lượt tổ chức đảng, 61 lượt đảng viên. Các đảng ủy cơ sở và các chi bộ tiến hành giám sát chuyên đề 594 lượt tổ chức đảng và 372 lượt đảng viên. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 19 tổ chức đảng cấp dưới và 259 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng.

Về công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy, cấp ủy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW nghiêm túc, kịp thời. Trong 10 năm qua, các ngành chức năng phối hợp với các đoàn thể tổ chức nhiều đợt tuyên truyền phòng, chống ma túy với trên 60.000 lượt cán bộ, đảng viên và người dân dân tham gia; thành lập các mô hình "Trường học an toàn - thân thiện", "Câu lạc bộ phòng, chống ma túy, tội phạm", "Tuổi trẻ với pháp luật". Công an huyện đã mở 17 đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm ma túy, gọi hỏi, răn đe giáo dục trên 250 lượt đối tượng nghiện ma túy; điều tra khám phá 09 vụ án, khởi tố 09 vụ án/15 bị can tàng trữ, mua bán trái phép ma túy, thu giữ 2,257g heroin, 28,386g ma túy tổng hợp, 93,847g cần sa; phát hiện, bắt giữ, xử lý hành chính 42 vụ/106 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; tiến hành rà soát số người nghiện ma túy trên địa bàn, lập hồ sơ quản lý, theo dõi 71 đối tượng nghiện ma túy. Tòa án nhân dân huyện tổ chức xét xử lưu động 04 vụ án về ma túy nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Bên cạnh kết quả đạt được, một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; nội dung kiểm tra chưa đi vào những lĩnh vực dư luận quan tâm; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát chưa có trọng tâm, trọng điểm, chưa bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp kiểm tra, giám sát của cán bộ kiểm tra nhìn chung vẫn còn hạn chế. Trong thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, việc tổ chức cho người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình và cộng đồng hiệu quả thấp; chính sách đối với người cai nghiện và sau cai nghiện chưa được quan tâm đúng mức, chưa tạo được việc làm cho họ để có thu nhập ổn định nên tỷ lệ tái nghiện còn cao; việc nắm tình hình, quản lý đối tượng ma túy có lúc, có nơi còn lỏng lẻo, kết quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy chưa cao.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy phát biểu

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Như Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò của công tác kiểm tra, giám sát; bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra về thực hiện cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ. Về phòng, chống ma túy, cấp ủy các cấp chỉ đạo tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TW và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, công tác phòng, chống ma túy nói riêng tại các đơn vị, địa phương, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng; phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tích cực tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Phát huy vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong công tác phòng, chống ma túy; xử lý trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở những nơi để tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp.

Võ Quang Đạt - Văn phòng Huyện ủy Can Lộc


    Ý kiến bạn đọc