Huyện ủy Đức Thọ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020
EmailPrintAa
17:12 07/07/2020

Sáu tháng đầu năm 2020, tình hình có nhiều khó khăn tác động đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân nên các nhiệm vụ chính trị của huyện Đức Thọ cơ bản hoàn thành, đạt được những kết quả nổi bật.

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó, 16 đảng bộ xã, thị trấn đã bầu  241 đồng chí ủy viên ban chấp hành, tỷ lệ đổi mới 18,8%, tỷ lệ nữ 27,7%, tỷ lệ trẻ 16,5%; kiện toàn tổ chức bộ máy các xã, thị trấn sau đại hội đi vào hoạt động ổn định. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025; chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra, giát sát 31 tổ chức, 28 cá nhân. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và cơ sở đã kiểm tra, giám sát 17 tổ chức, 10 cá nhân về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên; đôn đốc giải quyết đơn thư  khiếu nại tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Tiếp tục củng cố tổ chức và tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, quần chúng Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Tổ chức lấy ý kiến của người dân về xây dựng huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới với kết quả 23.354/23.554 người hài lòng, đạt 99,151%.

Về phát triển kinh tế - xã hội, tổng diện tích sản xuất 7.769 ha (lúa 6.492 ha, ngô 1.277 ha), sản lượng lương thực quy thóc 46.826 tấn, năng suất lúa đạt 62 tạ/ha. Giá trị công nghiệp, xây dựng tăng 11%; thương mại, dịch vụ tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2019;  thu ngân sách đạt 436,3 tỷ đồng. Phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, huy động được trên 119 tỷ đồng, xây dựng 12,96 km đường giao thông, 4,34 km rãnh thoát nước, 37 công trình gắn với chào mừng đại hội Đảng các cấp; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,99%; số hộ cận nghèo giảm còn 5,41%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,3%. Bên cạnh đó, chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tuy vậy, công tác tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương chưa tập trung quyết liệt, một số chỉ tiêu đạt thấp. Công tác vệ sinh môi trường chưa đáp ứng yêu cầu. Hoạt động các loại tội phạm còn tiểm ẩn phức tạp. Một số lãnh đạo ban, phòng, ngành, địa phương chưa cao, chưa chủ động, quyết liệt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được phân công, phụ trách.

Sáu tháng cuối năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đạt các mục tiêu của Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; chuẩn bị xây dựng kế hoạch tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, lao động dôi dư do sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Chỉ đạo quyết liệt xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”; chuẩn bị tốt các nội dung để đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới khi được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh các loại cây trồng, vật nuôi vụ Hè Thu; phòng, chống thiên tai, cháy rừng, cháy nổ ở các địa bàn; ban hành chính sách hỗ trợ xử lý rác sinh hoạt khu vực nông thôn. Tiếp tục thu hút đầu tư; tăng cường thu ngân sách, công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực. Đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chủ động nắm chắc tình hình đảm bảo an ninh chính trị, trật an toàn xã hội.

Mai Thị Ngọc Hà (Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Đức Thọ)


    Ý kiến bạn đọc