Huyện ủy Đức Thọ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2018
EmailPrintAa
14:51 03/07/2018

Ngày 02/7/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Thọ tổ chức Hội nghị mở rộng đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; lấy ý kiến về Đề án sáp nhập xã, Đề án thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Các đại biểu dự Hội nghị

Theo báo cáo và các ý kiến thảo luận, 6 tháng đầu năm 2018, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự nỗ lực của nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của huyện đạt được những kết quả tích cực: Tổng diện tích sản xuất 7.789 ha (lúa 6.525 ha, ngô 1.264 ha), sản lượng lương thực quy thóc 46.222 tấn, năng suất lúa đạt 62,2 tạ/ha. Giá trị công nghiệp, xây dựng tăng 16%, thương mại, dịch vụ tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2017; thu ngân sách 116 tỷ đồng. Phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, huy động được trên 135 tỷ đồng, xây dựng 28 km đường giao thông, 8,6 km rãnh thoát nước, 15 phòng học...; thành lập mới 21 doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã và 46 mô hình kinh tế có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên; bình quân mỗi xã đạt 17,25 tiêu chí nông thôn mới. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi; giáo dục, đào tạo tiếp tục phát triển, huy động trẻ em đến nhà trẻ đạt 40%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 88,6%.

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị ra quân huấn luyện, tổ chức tốt giao nhận quân năm 2018; chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tuy vậy, công tác tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương chưa tập trung quyết liệt; một số chỉ tiêu đạt thấp; công tác vệ sinh môi trường chưa đáp ứng yêu cầu; hoạt động các loại tội phạm còn tiểm ẩn phức tạp; trách nhiệm của một số lãnh đạo ban, phòng, ngành, địa phương chưa cao, chưa chủ động, quyết liệt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được phân công, phụ trách.

Hội nghị đã thảo luận, biểu quyết thống nhất chủ trương xây dựng Đề án thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, trong đó năm 2018: Sáp nhập Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện; sáp nhập Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao và Du lịch với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện; sáp nhập các hội đặc thù; giải thể Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp dạy nghề; thực hiện chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy kiêm Chánh thanh tra huyện, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học và bảo vệ cây trồng vật nuôi. Từ năm 2019: Sáp nhập, kiêm nhiệm chức danh các ban, phòng còn lại theo Đề án được duyệt và yêu cầu nhiệm vụ tinh giản biên chế. Xây dựng Đề án sáp nhập xã, toàn huyện còn lại 13 đơn vị hành chính (12 xã, 01 thị trấn), giảm 15 đơn vị hành chính so với hiện nay, thời gian thực hiện sáp nhập từ năm 2018 đến năm 2025.

Sáu tháng cuối năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phấn đấu 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh các loại cây trồng, vật nuôi vụ Hè Thu; phòng, chống thiên tai, cháy rừng, cháy nổ ở các địa bàn; ban hành chính sách hỗ trợ xử lý rác sinh hoạt khu vực nông thôn; tăng cường thu ngân sách, công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực; đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chủ động nắm chắc tình hình đảm bảo an ninh chính trị, trật an toàn xã hội. Triển khai thực hiện tốt Đề án sáp nhập xã, Đề án thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy sau khi được tỉnh phê duyệt.

Phan Tiến Đạt - Văn phòng Huyện ủy Đức Thọ


    Ý kiến bạn đọc