Huyện ủy Đức Thọ tổ chức gặp mặt kỷ niệm 170 năm ngày sinh chí sỹ yêu nước, Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng
EmailPrintAa
15:58 06/06/2017

Sáng ngày 05/6/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ tổ chức gặp mặt kỷ niệm 170 năm ngày sinh Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng - Lãnh tụ phong trào Cấn Vương (06/6/1847 - 06/6/2017).
 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đọc Diễn văn Kỷ niệm

 

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Võ Công Hàm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đọc Diễn văn Kỷ niệm, ôn lại thân thế, sự nghiệp của chí sỹ Phan Đình Phùng. Phan Đình Phùng sinh ngày 06/6/1847 trong một gia đình khoa bảng tại làng Đông Thái, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, năm 29 tuổi ông đỗ cử nhân, một năm sau đỗ Đình nguyên Tiến sĩ. Ông được triều đình điều về kinh sung chức Ngự sử Đô sát viện. Năm 1883, vì phản đối thực dân Pháp phế vua Dục Đức lập vua Hiệp Hoà, ông bị cách chức, trở về quê. Năm 1885, Phan Đình Phùng yết kiến vua Hàm Nghi và chính thức tuyên bố hộ giá Cần Vương, kêu gọi nhân dân, chiêu tập binh sĩ đánh Pháp. Cuộc khởi nghĩa do Phan Đình Phùng lãnh đạo kéo dài 10 năm. Ông mất ngày 28/12/1895. Tuy thất bại nhưng cuộc khởi nghĩa thực sự giữ vai trò trung tâm, trở thành ngọn cờ tiêu biểu trong Phong trào Cần Vương và các phong trào yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược cuối thế kỷ XIX. 

Noi gương ý chí bất khuất của chí sỹ Phan Đình Phùng, Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Thọ qua các thời kỳ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chiến đấu anh dũng, vượt qua khó khăn, gian khổ, góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và Dân tộc. Đảng bộ huyện đã lãnh đạo nhân dân góp phần làm nên cao trào cách mạng 1930 - 1931, đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh; cùng với cả nước làm nên thắng lợi cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, Đức Thọ cùng với cả nước bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chính quyền, tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Toàn huyện đã có gần 4.000 liệt sĩ, 5.000 thương binh, bệnh binh, 252 Mẹ Việt Nam Anh hùng… Sau chiến tranh, Huyện cùng với cả nước khắc phục hậu quả chiến tranh, thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương, đất nước.

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đức Thọ đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống văn hóa, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ - thương mại; thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 33,8 triệu đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đã có 11 xã đạt chuẩn (là huyện có số xã đạt chuẩn nông thôn mới nhiều nhất tỉnh); giáo dục - đào tạo là địa phương liên tục nằm trong tốp dẫn đầu toàn tỉnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn 5,65% (là huyện có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất tỉnh). Quốc phòng - an ninh được giữ vững, chính trị ổn định. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tiến hành nghiêm túc, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Cũng tại buổi gặp mặt, đại diện dòng họ Phan Đình ở làng Đông Thái, xã Tùng Ảnh và đại diện thế hệ trẻ huyện nhà đã phát biểu, bày tỏ niềm tự hào về người con của dòng họ, quê hương và nguyện noi gương bậc tiền nhân đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống của quê hương Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng - Lãnh tụ phong trào Cần Vương và Tổng Bí thư Trần Phú, tin tưởng trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đức Thọ sẽ tiếp tục đoàn kết thống nhất, xây dựng Đức Thọ đạt chuẩn huyện nông thôn mới trước năm 2020, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Phan Tiến Đạt - Văn phòng Huyện ủy Đức Thọ


    Ý kiến bạn đọc