Huyện ủy Hương Sơn quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW và Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị
EmailPrintAa
16:03 11/03/2019

Sáng ngày 08/3/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy phát biểu

Tại Hội nghị, đội ngũ cán bộ cốt cán được nghe truyền đạt nội dung Nghị quyết số 37-NQ/TW, Quy định số 11-QĐi/TW gắn với tình hình thực tiễn của địa phương.

Bước đầu rà soát, huyện Hương Sơn có 09 đơn vị hành chính cấp xã (Sơn Tân, Sơn Mỹ, Sơn Hà, Sơn Thịnh, Sơn Hòa, Sơn An, Sơn Phúc, Sơn Mai, Sơn Quang) chưa đạt 50% cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và dân số. Trên cơ sở Nghị quyết số 37-NQ/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo xây dựng phương án sắp xếp lại đơn vị hành chính theo hướng cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về lịch sử truyền thống, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý - tự nhiên, cộng đồng dân cư và yêu cầu đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải quyết các chế độ, chính sách hợp lý cho cán bộ, công chức, viên chức có liên quan trong lộ trình bố trí, sắp xếp.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cao và phân tích, làm rõ thêm một số thuận lợi và khó khăn trong thực hiện nghị quyết ở cơ sở; đề xuất phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện Hương Sơn và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Kỳ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị các địa phương, đơn vị bám sát Nghị quyết số 37-NQ/TW để chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt tại địa phương, đơn vị mình. Tăng cường công tác tuyên truyền đến nhân dân về mục đích ý nghĩa của Nghị quyết nhằm tạo sự đồng thuận cao trong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân. Các cấp ủy đảng tăng cường chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để góp phần giữ ổn định tình hình. Các địa phương tập trung một số nhiệm vụ trước mắt như: Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của tỉnh; tạo điều kiện tối đa cho phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; kiểm soát chặt, phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi, bệnh đạo ôn hại lúa.

Phạm Anh Hào - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy


    Ý kiến bạn đọc