Huyện ủy Hương Sơn tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy huyện
EmailPrintAa
17:24 17/05/2022

Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các chuyên đề, chỉ thị, nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung Thông báo nhanh nội dung hội nghị Trung ương 5 khoá XIII; Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hoá con người Hương Sơn, đoàn kết, đổi mới, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022”; Chỉ thị số 17-CT/HU, ngày 08/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 08/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 24/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp bền vững huyện Hương Sơn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 12-CT/HU, ngày 23/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Viết Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh việc triển khai các chuyên đề, chỉ thị, nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt nội dung các chuyên đề, chỉ thị, nghị quyết đến tận đảng viên, tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân, xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện kịp thời; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, nhằm đưa các chuyên đề, chỉ thị, nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới…

Nguyễn Xuân Tuấn (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Sơn)


    Ý kiến bạn đọc