Huyện ủy Hương Sơn tổ chức Hội nghị về “Tăng cường quản lý nhà nước về môi trường, xử lý rác thải trên địa bàn huyện trong thời gian tới”
EmailPrintAa
17:07 18/03/2019

Sáng 15/3/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường quản lý Nhà nước về môi trường, xử lý rác thải trên địa bàn huyện trong thời gian tới”. Tham dự có các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy và lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể chính trị xã hội cấp huyện. Đồng chí Trần Văn Kỳ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo và các ý kiến tại Hội nghị, thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường, nhất là thu gom, xử lý rác thải được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 09-CT/HU, ngày 15/9/2016 về tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ môi trường; Hội đồng nhân dân huyện thông qua Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải giai đoạn 2017 - 2020; Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND, ngày 16/3/2017 hướng dẫn, triển khai kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn huyện. Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải tăng từ 45% lên 60%; thành lập được 21 hợp tác xã môi trường; xây dựng thêm được 08 bãi tập kết rác thải tại các xã; vận hành 01 bãi chôn lấp hợp vệ sinh tại thị trấn Tây Sơn, 01 lò đốt rác thải tại thị trấn Phố Châu đúng quy trình. Huyện hỗ trợ kinh phí mua 02 xe chuyên dụng ép rác, hàng trăm thùng rác và xe đẩy tay cho các hợp tác xã môi trường. Tại các khu dân cư, phong trào “Ngày chủ nhật xanh” với các hoạt động dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh… đi vào nền nếp, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ý thức và trách nhiệm của cán bộ và nhân dân về bảo vệ môi trường ngày càng được nâng lên. Việc huy động các nguồn lực tài trợ kết hợp xã hội hóa đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý rác, trang bị phương tiện dụng cụ hoạt động môi trường được cải thiện.

Tuy nhiên, công tác xử lý rác thải vẫn còn một số hạn chế, bất cập: Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt chưa cao (mới đạt khoảng 76%). Chưa triển khai phân loại rác thải tại nguồn. Nhiều nơi có tình trạng xả rác bừa bãi, gây ô nhiễm...

Các đại biểu đã tập trung thảo luận xung quanh vấn đề phân loại rác thải, xử lý rác thải; công tác tuyên truyền và các chế tài xử lý; chọn điểm phân loại rác đầu nguồn; kinh phí thực hiện; xác định lộ trình để giao chỉ tiêu cho các địa phương…

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Kỳ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các cơ sở xử lý rác thải và nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách để huy động nhiều nguồn lực đầu tư hiện đại hóa các cơ sở xử lý rác thải trên địa bàn huyện. Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp bằng chương trình, kế hoạch cụ thể; phân công rõ trách nhiệm cho các cơ quan, ban ngành, chính quyền cơ sở; tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình kế hoạch và tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả theo định kỳ. Mặt trận và các tổ chức đoàn thể huyện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện tuyên truyền đoàn viên, hội viên thực hiện việc thu gom, phân loại rác tại nguồn và phát huy trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong công tác bảo vệ môi trường.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các ngành, địa phương tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ Xuân; tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và vệ sinh an toàn thú y; phòng, chống phòng dịch tả lợn châu Phi; tập trung đẩy mạnh phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chú trọng công tác thu ngân sách; tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Phạm Anh Hào - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Hương Sơn


    Ý kiến bạn đọc