Huyện ủy Kỳ Anh tổng kết thực hiện Nghị quyết về đổi mới giáo dục và đào tạo; sơ kết thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân
EmailPrintAa
15:09 25/05/2023

Chiều ngày 22/5/2023, Huyện ủy Kỳ Anh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 657-QĐ/TU, ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Ban hành quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn Hà Tĩnh”.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện Lãnh đạo Sở giáo dục và Đào tạo.

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Kỳ Anh đã quan tâm, tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; huy động các nguồn lực để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trường học; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên; từng bước nâng cao chất lượng dạy và học. Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết, toàn huyện có 50/56 trường đạt chuẩn quốc gia (chiếm tỷ lệ 89,29 %); giữ vững phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở mức độ 3; chất lượng tuyển sinh vào 10 ngày càng được nâng lên, trong đó 3 năm gần đây từ vị trí thứ 9 đã vươn lên xếp thứ 5 toàn tỉnh. Năm học 2022 - 2023, huyện có có 71 em đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, xếp thứ 3 toàn tỉnh. Kết quả đại hội Điền kinh - thể thao hàng năm được xếp vào nhóm các đơn vị xuất sắc toàn đoàn; cuộc thi Giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh nằm trong tốp 3 đơn vị xuất sắc toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu, ghi nhận, đánh giá cao các kết quả mà huyện Kỳ Anh đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW

Theo báo cáo và các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quán triệt “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân” cho đội ngũ cán bộ cốt cán của huyện; chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các địa phương, đơn vị quán triệt, phổ biến đến tận cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các tầng lớp Nhân dân về nội dung Quy chế. Từ năm 2018 đến nay, toàn huyện đã tổ chức 152 cuộc đối thoại theo định kỳ với 3.951 lượt công dân tham gia, nội dung chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chế độ, chính sách đối với người có công…. Quan tâm tổ chức các cuộc đối thoại chuyên đề với đoàn viên, hội viên, cán bộ, viên chức ngành y tế, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan, đơn vị. Tại các cuộc đối thoại, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã lắng nghe, trao đổi, trả lời, đồng thời chỉ đạo các phòng, ban có liên quan kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định, nhờ đó đã góp phần hạn chế số vụ khiếu kiện, tố cáo vượt cấp, tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, củng cố thêm niềm tin của Nhân dân vào chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã khen thưởng 09 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đồng chí Hồ Huy Thành, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Huy Thành, Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo phù hợp tình hình thực tiễn địa phương. Trong đó, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, xem đây là yếu tố tiên quyết, quyết định chất lượng giáo dục. Tiếp tục huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; phấn đấu 100% trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để nâng tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Về thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các cấp nâng cao trách nhiệm, chủ động nắm bắt tình hình, dư luận xã hội để tham mưu cấp ủy các nội dung đối thoại; nâng cao hiệu quả xử lý ý kiến, kiến nghị của Nhân dân sau đối thoại, tuyệt đối không được để kéo dài, gây bức xúc cho Nhân dân. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thống nhất chọn ngày 3 và ngày 18 hàng tháng là ngày cấp ủy, chính quyền cấp xã trực tiếp tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân trên địa bàn toàn huyện.

Trần Thị Thiết (Văn phòng Huyện ủy Kỳ Anh)


    Ý kiến bạn đọc